Tre nye styremedlemmer i Helgelandssykehuset kan være inhabile i en rekke saker, mener Rana kommune: – Det er viktige prinsipielle spørsmål som stilles

Ordfører Geir Waage (Ap) i Rana vil avvente svar fra Helse Nord før andre tiltak i saken vurderes.