Det er søndag ettermiddag politiet i Nordland tar til Twitter for å melde om at det har gått tre snøskred i politidistriktet i løpet av de siste tre timene. Altså snøskred som politiet har mottatt meldinger om fra publikum.

Heldigvis er det ingen personer som er meldt tatt i disse. Politiet ønsker likevel å oppfordre publikum om varsomhet og risikovurdering før fjellvandring.

varsom.no meldes det nå om moderat snøskredfare i region Svartisen. I går, lørdag, var det stor snøskredfare.

Ved moderat snøskredfare oppfordres man til å være forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg snø.

Skredfarevurderingen på varsom.no sier dette:

Nysnøflakene stabiliserer seg hurtig pga. gunstig temperatur, men det kan ikke utelukkes at det kan være lett å løse ut skred i enkelte heng. Det er usikkerhet knyttet til begynnende kantkorn i forbindelse med gammel mildværsskare, men det virker generelt å være dårlig utviklet. Skytende sprekker eller drønn er tydelige faretegn.