Tre styremedlemmer tok protokolltilførsel i foretaksmøtet med Helse Nord: – Vi mener det ikke gagner pasientene å flytte kirurgien bort fra Helgelandssykehuset

– Helse Nord sin inngripen oppleves som unødvendig og uheldig, går det blant annet fram av protokolltilførselen fra foretaksmøtet.