Av 35 utvalgte vassdrag i landet for utfisking av rømt oppdrettslaks, ligger tre elver på Helgeland. Disse er Råssågavassdraget i Hemnes, Drevjavassdraget i Vefsn og Fustavassdraget i Vefsn.

Det er Havbruksnæringen, gjennom Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO), som skal stå bak utfiskingstiltakene og redskapene de bruker er harpun, not, stangfiske og kilenøter.

Tiltak skal settes inn når overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent.

I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges og uttak gjennomføres, så lenge det er praktisk mulig, melder OURO.