Også det å være nært familie, ble tatt med i regnestykket da Andreassen valgte å sette kursen nordover.

– Det skjer mye spennende i regionen, sier Andreassen som er glad både for å være tilbake i hjembyen og for å ha fått en utfordrende jobb i et stort firma som satser mye på framtida, blant annet gjennom en bevisst rekrutteringspolitikk.

Må rekruttere utenfra

– Vi står foran store utbyggingsprosjekt både her i regionen og også i Bodø, Mosjøen og ikke minst på Romerike, hvor vi nylig har etablert oss, sier Lars Magnus Høgaas, daglig leder i Haaland Mo AS.

– Skal vi, og alle andre, klare å levere de tjenestene som vil kreves når de store prosjektene skal realiseres særlig i Rana, er det helt nødvendig at vi makter å hente arbeidskraft utenfor egen kommune. Skal Rana klare å ta den veksten som kommer framover, er vi avhengige av at det kommer enda flere fagfolk til byen. Selv om vi i Haaland har en meget bevisst holdning til lærlingesystemet, er ikke dette nok med tanke på å rekruttere framtidige fagfolk, sier Høgaas som forteller at det totalt i Haaland-konsernet i dag er 35 lærlinger.

– Ambisjonen vår er at vi på alle avdelingene våre skal ha 20 prosent lærlinger, sier han.

At det vil bli et voldsomt behov for fagfolk i regionen her, er hevet over enhver tvil. Det skriver både Roy Dillern, leder på serviceavdelinga, og Vegard Ostad, avdelingsleder på prosjektavdelinga, under på.

– Sammen må vi klare å gjøre både byen og arbeidsplassene så attraktive at vi tiltrekker oss nye folk. Vi må få folk til å få lyst til å komme hit, og vi må bli enda flinkere til å framsnakke hele regionen, påpeker Høgaas.

Han poengterer at det kanskje aller viktigste er å få utflytta ranværinger og helgelendinger, som Tom Petter Andreassen, til å komme tilbake hit.

Voldsom aktivitet

Med alt som skjer i Rana og på Helgeland, er konsernsjef Espen Haaland overbevist om at byen og regionen går ei ny tid i møte.

Også i Bodø, hvor Haaland etablerte seg for drøyt fire år siden, er det en voldsom aktivitet. Og mer kommer særlig gjennom «Ny By-Ny Flyplass»-prosjektet.

– Vi følger selvsagt også nøye med på det som skjer på ytre strøk, sier Haaland på spørsmål om det kommer ytterligere etableringer i regi av det tradisjonsrike Mo-firmaet.

– Flyplass, Freyr, Rana Gruber, leilighetsprosjekt, store investeringer på Alcoa, planlagte hotellbygg, ramser han opp som eksempler på hvor Haaland-konsernet ser at det vil by seg muligheter for oppdrag framover.

Og med økende oppdragsmengde, øker også behovet for dyktige ansatte.

– I dag har vi til sammen 30 ledige stillinger, 14 av disse her på Mo, sier Høgaas.

Bemanningsavdeling

I erkjennelsen av at det kommer til å bli en enorm etterspørsel etter arbeidskraft, etablerer Haaland nå ei egen bemanningsavdeling med utgangspunkt på Romerike.

– Dette gjør vi med tanke på å skulle kunne rekruttere personell nordover, for å møte etterspørselen vi vet kommer her, sier Espen Haaland.

Haaland-konsernet har økt fra 60 ansatte i 2013 til 250 ansatte i dag. Hvor dette ender vet ikke konsernsjefen. Det han derimot vet, er at det er helt avgjørende å få nye, unge ansatte inn både eget konsern, og også i andre Rana-bedrifter.

– Det er gull verdt. Får vi det til, vil byen blomstre litt mer og bli en mer komplett by.

Haaland

Avdelinger på Mo, i Bodø, på Fauske, i Mosjøen og på Romerike

Har 250 ansatte, 94 av dem på Mo.