[Nord24] Situasjonen i Trondheim og situasjonen i Tromsø er relativt lik:

  • Smitten spres mye blant barn
  • Helsevesenet og et sykehuset roper varsko.
  • FHI råder begge byene til å innføre kraftige tiltak.

Formannskapene i begge byene behandlet forskrift om tiltak for å bremse smitten tirsdag denne uken.

Men der stopper likheten. I Trondheim sendte politikerne kommuneadministrasjonens foreslåtte innstilling tilbake.

Mens politikerne i Tromsø vedtok det som FHI ba dem om – så nektet Trondheims-politikerne å gjøre det samme. Tvert imot krevde et enstemmig formannskap at administrasjonen kom tilbake med et nytt forslag til innstilling som ikke rammer hele samfunnet på samme måte.

Også det nye forslaget om tiltak mente Trondheims-politikerne er for sterke. Et påbud om munnbind på butikker og kjøpesentre ble gjort om til en anbefaling i et ekstraordinært møte onsdag.

By uten munnbind

I Trondheim holdes byen åpen.

Folk i Trondheim skal få gå på restaurant og på julebord uten munnbind. Konserter og sosiale tilstelninger på byen skal foregå som før uten krav om verken munnbind, bord- eller plasservering. Istedet innfører de trafikklys på grønt, gult og rødt nivå på skolene, der en mener smitten er mest utbredt.

Smittesituasjonen

  • Tirsdag ble det registrert 163 nye smittede i Trondheim. I uke 44 var det 960 smittede i Nidaros-byen. Onsdag var 13 innlagt på St. Olavs med Covid-19. Sykehuset har gult nivå.
  • Tirsdag ble det registrert 87 nye smittede i Tromsø. I uke 44 var det 470 nye smittede i Ishavsbyen. Antall innlagte er på UNN HF er 16. Sykehuset har gult nivå.

Helt andre regler

Her er de vedtatte tiltakene i Trondheim:

Dette vedtok Trondheim-politikerne onsdag

Formannskapet vedtar følgende påbud i lokal forskrift:

1. Påbud om bruk av munnbind i drosje. Påbudet gjelder både sjåfør og passasjerer.

2. Påbud om munnbind på kollektivreiser der man ikke kan holde minst én meter til andre.

3. Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

4. Trafikklysmodellen innføres i grunnskolen.

Formannskapet vedtar følgende sterke anbefalinger:

5. For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:

a. Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/ fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.

b. Tilstrebe økt avstand til kolleger på arbeidsplass, evt. hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig.

c. Daglig testing de første tre dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode i de tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge som beskrevet i punkt b. Dette vil særlig komme til anvendelse for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, f.eks. helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper.6. Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel til å teste seg.

7. Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.

8. Anbefaling om bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre.

Trond Brattland, smittevernlege i Tromsø mener trønderne henger bak Tromsø smittemessig.

- Iallfall om en ser på FHI sine tall over to uker. Men nå er det vel i realiteten slik at både Trondheim, Alta og Tromsø er i en særstilling smittemessig i Norge, medgir han.

Da Nordlys tok temperaturen på utelivet i Tromsø tirsdag kveld så det slik ut: Helt dødt.

Eneste unntak var samlingene i gruppen hvor smitten er høyest - blant barn:

- Lære og justere

- Om Trondheim når målene sine med mindre inngripende tiltak, så må vi i Tromsø lære av det og justere, men om de ikke når målet sitt, så må de lære av oss og justere. Slik sett er det en fordel at kommunene har ulik strategi, sier Brattland.

Både Tromsø og Trondheim har stor smitte på barneskolene - en smitte som videre også spres i familien og til eldre. Likevel vil Tromsø ikke innføre inngripende tiltak blant barn.

- Trafikklysmodellen på gult nivå i skolene betyr at en skiller mellom klassene. Det er gjennomførbart, men en sliter ved SFO hvor en ikke har oppdelte klasser. En må da innføre tiltak på fritiden også, som fort kan bli ganske inngripende. Istedenfor kan en innføre intensivert testing med hjemmetester hvor en oppdager smitten tidlig og at barnet da holdes hjemme, sier Brattland som sier det er en overordnet nasjonal strategi at barna skal skjermes mot tiltak.

- Barn tåler smitten

Han sier at barn tåler smitten bedre og at denne generasjonen trolig vil måtte få Covid-19, men at de vil søke å sikre at det skjer gradvis og ikke hoper seg opp.

- Vi skåner dermed barna mot tiltak og legger trykket mer mot resten av samfunnet, sier Brattland.

- Tromsø skåner barn mot tiltak. Trondheim mener de skåner ungene mot smitte og sykdom. Mener Tromsø at barn bare skal få Covid-19?

- Vi har ikke klare retningslinjer å følge her fra sentrale myndigheter, så vi må nesten bare tolke strategien til regjeringen. Men veien ut av pandemien innebærer immunitet mot viruset, enten ved vaksine eller ved at en blir smittet, sier Brattland.

I Norge vaksinerer vi ikke barn under 12 år. Barn mellom 12 og 15 år skal tilbys en vaksine.

Trønderne lovfester heller ikke hjemmekontor eller maks antall gjester på private arrangementer, men kommer med noen vage anbefalinger.

I begge byene er majoriteten av de smittede barn. Begge byene oppfatter seg selv som pilotbyer på hvordan landet skal handtere den nye smittesituasjonen. Mens det ble en debatt i Trondheim om hvorvidt en bare skulle la barna bli smittet og om dette var det som være samfunnets beskyttelse mot Covid-19, så var det enighet i Tromsø om at barna ikke skulle utsettes for restriksjoner.

Hvem er vi?

- Vi skal ha julebord og konferanser sier ordføreren. Hvem "vi" er i denne settingen er litt uklart, for mens formannskapet vedtar ny koronaforskrift varsler hotellene og cateringvirksomhetene om at avbestillingene renner inn, skriver organisasjonsmedarbeider Stein Arnold Kristiansen i LO Troms og Finnmark på sin hjemmeside om vedtaket i Tromsø kommune.

Han merker seg at det kun helsevesenet var representert i Tromsø tll å svare på spørsmål hva effekten ville være ved å ikke innføre forskriftene.

- Til gjengjeld var ikke partene i arbeidslivet bedt om å gjøre det samme. Vi var faktisk ikke spurt i det hele tatt på forhånd om hva effekten av å vedta forskriften ville kunne være for bedrifter og ansatte. For mens det vises til at det er et tett samarbeid med blant annet Trondheim kommune, har det virket å gå Tromsø kommune hus forbi at der har LO og NHO vært mye tettere involvert i forkant av avgjørelser som har hatt innvirkning på arbeids- og næringsliv enn her i Tromsø. Men vedtak er vedtak. Nå får vi krumme nakken og gå på i håp om at det hjelper. Målet får være at forskriften i alle fall ikke blir forlenget, skriver Kristiansen.

- I Trondheim er de flinkere til å rette tiltakene mot der smittetrykket er størst; skolene og hushold som er rammet av smitte, istedenfor å sette inn tiltak mot reiselivet hvor smitte ikke er noen utfordring, sier Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktisk.

Ordføreren: - Riktig for Tromsø

- Formannskapet vedtok et korrigert forslag med ni mot to stemmer. I følge den informasjonen vi har så har Tromsø prosentvis høyere smitte enn Trondheim. Vi vedtok de riktige reglene for Tromsø og vi har fått gode tilbakemeldinger fra utelivet, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø kommune.

Han mener det er flere grunner til at det var lite folk i utelivet i Tromsø tirsdag.

- Det er ikke bare på grunn av vedtaket i går. Folk forholder seg også til at det er stor smitte i Tromsø. Men vi har sagt at vi ønsker at folk skal gå på julebord og konferanser. Vi har også åpnet for servering på plasser med kun stoler for at konserter og arrangementer skal kunne gå sin gang, sier Wilhelmsen.

Tiltakene i Tromsø

Tromsø kommune vedtok å skjerme barna mot tiltak. Innføre munnbind på offentlig sted som kjøpesenter, kollektivtransport, drosjer, butikker, samt kafeer og restauranter når en ikke sitter ved et bord. Det ble vedtatt krav om sitteplasser til alle på skjenkesteder etter klokken 17.00. Samt hjemmekontor for ansatte som reiser med kollektivtransport til arbeidsted.

Her er de nye påbudene politikerne i Tromsø vedtok i formannskapet tirsdag:

Dette er loven i Tromsø fram til 23.november.

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Tromsø

§ 1 Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helsevesenet slik at tjenestene kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester, i perioder der smittetallene er stigende eller høye.

Forskriften gjelder i Tromsø kommune.

§ 2 Plikt til bruk av munnbind

Personer over 12 år skal benytte munnbind i taxi for sjåfør og passasjerer, ved alle kollektivreiser i Tromsø kommune, innendørs på butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder der man ikke sitter ved bord og i lokaler for kultur, konferanse og idrett og når man ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke når man sitter ved tilvist sete under idretts-, konferanse- og kulturaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke for serveringssteder før kl. 17.00. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet og personer som opptrer under kulturarrangementer.

Påbudet gjelder ikke for personer med medisinske tilstander som vil ha unødig ulempe av å bruke munnbind.

§ 3.Hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte som reiser med kollektivtransport til arbeidsstedet skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

§ 4.Krav til faste plasser ved serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol til personer med faste plasser og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Kravet gjelder fra kl. 17.00 og fram til ordinær stengetid.

§ 5.Definisjon av arrangement

Med arrangementer menes sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Med privat sammenkomst menes sosiale sammenkomster som skjer på sted som nevnt i første ledd, for personer utenfor samme husstand, eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.

Som arrangement regnes ikke organisert trening, prøver eller øvelser, møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning.

§ 6.Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Det kan ikke gjennomføres arrangementer med flere personer samtidig til stede enn:

100 personer på privat sammenkomst på offentlig sted. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.

Kilde Lovdata