Arbeidet stoppet opp etter funn av dyrebein for to måneder siden. Denne gangen mener de å ha funnet menneskelevninger

Coop Extra Elverhøy har revet bygningen for å bygge opp en ny og større butikk. Gravearbeidet på bygningsplassen skaper nå store problemer for prosjektet.