I et intervju i Rana Blad den 3. mars tar vefsn-ordfører Berit Hundåla avstand fra alt som har å gjøre med stor flyplass for Helgeland i Fagerlia i Rana. Hun avviser blankt at flyplassen kan ha noen positiv betydning for Helgeland.


«Det er mye mer eksotisk å fly til Mosjøen»

I intervjuet blir ordfører Hundåla blant annet spurt om hva hun mener om stor flyplass og turisme.

Svaret hennes lyder, sitat: «Jeg vet ikke om det er et poeng å ha en stor flyplass for kystturismen. Turister kommer til regionen vår med fly, bil og tog. Jeg tror turister synes det er mye mer eksotisk å fly til Mosjøen. I så fall så bør vi heller jobbe med prisnivået på kortbanenettet». Sitat slutt.

Der er ordfører Hundåla fullstendig på kollisjonskurs med Helgelands reiselivssjef Torbjørn Tråslett når det gjelder hvilken betydning en stor flyplass vil ha for Helgelands reiseliv pluss for tilknyttede næringer.

Stor flyplass vil gi store ringvirkninger på Helgeland

For i et intervju med Tråslett i Rana Blad 20. juli 2020 sier reiselivssjef Tråslett blant annet, sitat:

«Økt tilgjengelighet er nøkkelen. Ferjetrafikken må selvsagt flyte fra starten av sommersesongen. Situasjonen vi har nå kan også gi en forsmak på hvilken betydning en ny flyplass kan ha for regionen. Økt tilgjengelighet vil føre til at både den norske og den utenlandske turismen blomstrer opp. Noe som vil gi ringvirkninger for mange aktører, både i handelsstanden, i restaurantbransjen, i transportbransjen og i overnattingsbransjen. Det samme gjelder også for opplevelsesaktørene, i år har vi sett en kjempeoppblomstring på populariteten av via ferratas, ziplines og ribbturer»- Sitat slutt.

For den vurderingen ble Tråslett hudflettet offentlig av Hundåla i et intervju Helgelendingen hadde med Hundåla dagen etter.

Hvem har reiselivsfaglig tyngde av Tråslett og Hundåla

Hvem har størst faglig tyngde å komme med om reiselivet på Helgeland av vefsn-ordfører Hundåla og Helgelands reiselivssjef Tråslett? Hvem bør man derfor høre på av Hundåla og Tråslett? Svaret på det spørsmålet kan det ikke være noen tvil om.

Tror ordfører Hundåla virkelig på det hun sier

Synspunktene ordfører Berit Hundåla kommer med om turismen på Helgeland er så til de grader en skivebom, at jeg har vanskelig for å tro at hun innerst inne virkelig tror på det hun sier.

Gustav Arne Nyborg