Tunge nasjonale og regionale investorer legger millioner på bordet for å få realisert et industrieventyr på Mo