Tunnelprosjekt er forsinket med to år og vil koste 60 prosent mer enn beregnet. – Mange veiprosjekter i fylket lider av denne enorme kostnadssprekken