Turid (56) har jobbet på NRK Lisenskontoret siden oppstarten. Nå fortsetter yrkeskarrieren ved Nasjonalbiblioteket. – Jeg er svært fornøyd med å få jobb her