Sammen med blant annet Trygve Hegnars Periscopus å kjøpe selskapet for snaut 3 milliarder kroner. Samtidig selger Hegnar seg kraftig ned.

Tilbudet kommer fra joint venture-selskapet Silk Bidco som er indirekte eid av Petter Stordalen-kontrollerte Home Capital, Periscopus som kontrolleres av Trygve Hegnar og investeringsfond forvaltet av TDR Capital.

Trygve Hegnar, som i dag har en eierandel på 33,14 prosent, selger en andel på 28,14 prosent til de engelske byderne, og blir dermed sittende igjen med en redusert eierandel på 5 prosent, skriver Hegnars eget økonominettsted Hegnar.no.

Hegnars aksjer prises til i underkant av 1 milliard kroner, og selv tar han en gevinst på 500 millioner kroner.

7 kroner per aksje

Tilbudet på selskapets aksjer innebærer en pris på 7 kroner per aksje, noe som verdsetter aksjekapitalen til rundt 2.940 millioner kroner, opplyser Stordalen.

– Hurtigruten er et ikon med en unik historie og en sterk markedsposisjon. Vi er begeistret over mulighetene til å akselerere veksten i virksomheten. Vi vil bygge videre på den sterke posisjonen som selskapet har, vi vil investere og vi vil bidra til at Hurtigruten fortsatt kan levere opplevelser i verdensklasse til passasjerene, sier Petter A. Stordalen i Home Capital som representerer Silk Bidco.

Stordalen understreker at eierne av Silk Bidco kjenner Hurtigruten og selskapets ledelse og ansatte godt, og at de har stor respekt for den viktige rollen selskapet har som leverandør av tjenester til innbyggere, næringsvirksomhet og lokalsamfunn langs norskekysten.

~ Vi er også imponert over selskapets økende suksess som internasjonal reiselivsaktør og turistmål. Vår plan er å bygge videre på alle disse elementene og skape et enda mer vellykket selskap i framtiden, sier Stordalen.

Anbefaler

De tre oppkjøpslystne selskapene mener utvilsomt at snaut 3 milliarder kroner er et svært godt tilbud, og viser til at 7 kroner per aksje er 55,9 prosent høyere enn sluttkursen på Hurtigruten tirsdag ettermiddag.

Ser man på den gjennomsnittlige børskursen siste måned, samt de siste tre, seks og tolv månedene fram til 28. oktober, ligger tilbudet henholdsvis 76,6, 71,4 og 64,9 og 66,8 prosent høyere.

Det er allerede mottatt forhåndsaksepter på til sammen 55,87 prosent av aksjene, inkludert aksjene som fra før har vært eid av parter som er nærstående til Silk Bidco. De uavhengige styremedlemmene i Hurtigruten ASA har enstemmig besluttet å anbefale tilbudet overfor selskapets aksjonærer. (ANB-NTB)