Turistforening opplevde plutselig at Statkraft sa opp gammel avtale om å gi dem gratis strøm: – Vi ble overrasket og har bedt om juridisk bistand