Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, kan ut året reise til Tyskland, Island, Estland og Portugal med utløpt pass.

Ordningen innebærer at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn tre år før innreise. Barn under 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn ett år før innreise.

– Det er viktig å være klar over at det er en risiko forbundet med å reise til utlandet uten vanlig gyldig legitimasjon. Det er ingen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til alle transportører og reiselivsaktører. Norske myndigheter anbefaler derfor at de som reiser til disse landene med utløpte pass, reiser med direkteflygning fra Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).