Gå til sidens hovedinnhold

Uansett hvor mange bunads-demonstrasjoner, varslingssaker og hinsides usaklige påstander om korrupsjon som måtte dukke opp, så må denne saken landes

Artikkelen er over 1 år gammel

Ukeslutt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Engasjementet rundt framtidas Helgelandssykehus er enormt. Det mobiliseres i stor stil, og da statsminister Erna Solberg (H) tidligere denne uka tok turen til Helgeland ble hun ikke uventet møtt av «bunadsgeriljaen».

Statsministre som reiser land og strand rundt er garantert vant til å bli møtt av pressgrupper og demonstranter, men jeg vil tro at det er ekstra spesielt å bli møtt av engasjerte, og bekymra, kvinner i nasjonaldrakten. Det gjør seg i alle fall veldig bra i beste sendetid og i bildeserier.

Nå er det selvsagt ikke slik at det er kvinner i ullstakk som skal tegne sykehuskartet i nasjonen Norge, men det er uansett et klokkeklart uttrykk for det dypt folkelige engasjement som alltid kommer til uttrykk når det blir snakk om å endre på sykehusstrukturen i en region.

– Jeg har ingen forhåndsinntatte synspunkt verken om det skal være ett eller flere sykehus eller hvor de(t) skal plasseres. Nå foregår diskusjonen på et faglig nivå. Så må vi ta stilling etter hvert, hvis det blir nødvendig, og finne de gode løsningene. Summen er jo at vi må passe på at vi har god medisinsk beredskap, var den klare meldinga fra statsminister Solberg.

Den kom hun med på Alcoa i Mosjøen søndag kveld, og allerede før hun hadde møtt en eneste bunadskledd helgelandskvinne i Sandnessjøen.

Det er betryggende at statsministeren trekker fram, og er klar over, at diskusjonen rundt framtidas Helgelandssykehus foregår på et faglig nivå. I den opphetede diskusjonen som pågår rundt sykehus i vår region for tida, er det bra at statsministeren velger å gjøre et poeng av at det er fagfolk med kompetanse som jobber med denne saken. De som pusser søljer og stryker linskjorter er selvsagt i sin fulle rett til å komme med sine synspunkter, men de aller, aller fleste av dem er ikke fagfolk. De har heller ikke noe ansvar for å se hele helseforetaket, og alle pasientene som sokner til det, under ett.

Ansvar for å se helseforetaket under ett, og ansvar for å komme med ei tilrådning til Helse Nord om framtidas Helgelandssykehus, har derimot styret i Helgelandssykehuset. Styret møttes sist i forrige uke. Der skulle administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir ha lagt fram si anbefaling. Denne ville blant annet vært basert på nærmere 120 høringsuttalelser, samt ressursgruppa sitt arbeid, som i to omganger har konkludert med at forholdene ligger best til rette for etablering av et stort akuttsykehus på Mo.

De burde vært parkert for flere år siden. I stedet er altså disse lokasjonene fortsatt i spill. Eller til plunder og heft om en vil

 

Nå er tidsplanen forskjøvet, blant annet for at det skal gjennomføres en samfunnsanalyse. Denne har særlig Nordland fylkeskommune vært en pådriver for. Analysen skal gi svar på hvilke samfunnsmessige konsekvenser en endra sykehusstruktur vil innebære. Kunnskap er aldri tung å bære, så at denne analysen og svarene fra den blir en del av beslutningsgrunnlaget om Helgelandssykehuset 2025 er ikke vanskelig å støtte.

Spørsmålet er jo om de som nå jobber febrilsk for å hindre at et stort akuttsykehus blir lagt til Mo, vil ha tiltro til nye analyser og utredninger som skulle komme til samme konklusjon som den vi allerede har fått: Ett stort akuttsykehus her og nedlegging av sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen som vi kjenner dem i dag.

Svaret på dette er nok rimelig åpenbart: Det vil de ikke.

Prosessen med å utvikle framtidas Helgelandssykehus har pågått i årevis, så sånn sett spiller det kanskje ingen stor rolle at en går noen ekstra runder med analyser på oppløpssida. Men før eller senere, uansett hvor mange bunadsdemonstrasjoner, varslingssaker og hinsides usaklige påstander om korrupsjon som måtte dukke opp, så må denne saken landes.

I så måte gjorde Tone Hauge, som er nestleder i styret i Helgelandssykehuset, sitt til å få fortgang i prosessen da hun på styremøtet kom med forslag om å fjerne alternativ 2b-1. Dette angivelig for å få ned antall lokaliseringsalternativer som skal inngå i samfunnsanalysen. Problemet med utspillet til Hauge er bare at det ikke står til troende, for i dette alternativet inngår en modell med et stort akuttsykehus i Rana og et akuttsykehus i Sandnessjøen. Å ha med dette alternativet videre, som Rana med sine 26.000 innbyggere har bedt om, mener altså nestlederen bare er «til plunder og heft».

Analysen skal gi svar på hvilke samfunnsmessige konsekvenser en endra sykehusstruktur vil innebære. Kunnskap er aldri tung å bære, så at denne analysen og svarene fra den blir en del av beslutningsgrunnlaget om Helgelandssykehuset 2025 er ikke vanskelig å støtte

 

Fortsatt er det 12 alternativ som inngår i samfunnsanalysen, og etter min ringe forstand er det andre alternativ som er til adskillig mer plunder og heft enn ei løsning med to sykehus. La meg særlig trekke fram det udefinerbare alternativ 2a (5) «Aksen Sandnessjøen-Mosjøen» og alternativ 2a (4) Hemnes.

Hauge, som er fra Mosjøen, fikk ikke helt gjennomslag for argumentasjonen sin, men styret vedtok å be administrerende direktør sende en forespørsel til styret i Helse Nord for å undersøke muligheten til å avgrensning i mandatet.

Skal Helse Nord først barbere lista, er oppfordringa at det ser nærmere på flere av alternativene som fortsatt trekkes med i denne prosessen, for eksempel Hemnes og Leirfjord (aksen). De burde vært parkert for flere år siden. I stedet er altså disse lokasjonene fortsatt i spill. Eller til plunder og heft om en vil.

Når et styremedlem fra Vefsn ivrer etter endelig å få parkert ei to sykehus-løsning, er det ikke unaturlig å tenke seg til at dette kommer på bakgrunn av at Rana og Alstahaug har en felles interesse. To-sykehus-modellen vil kunne sikre sykehus både i Rana og i Alstahaug. Derfor er det ikke til å undres over at det jobbes fra Vefsn si side, også i styret i Helgelandssykehuset, for å få parkert dette alternativet.

I møte med bunadskledde kvinner er statsminister Solberg klar på at det ikke er tatt noen avgjørelse på hvorvidt regionen vår skal ha ett eller to sykehus i framtida. Og hun trakk fram at det ville vært (bunads)engasjement et annet sted også. Begge deler har hun fullstendig rett i.

Marit Ulriksen, sjefredaktør

Kommentarer til denne saken