Uansett så setter denne saken et stort spørsmålstegn ved NVE-direktørens og hele NVEs habilitet

Av
DEL

LeserbrevNaturvernforbundet takker for NVE-direktør Kjetil Lunds svar til oss i Rana Blad . den 3. mars. Problemet er at han ikke svarer på spørsmålene våre. Han forfaller også til et lavmål i debatten når han åpner innlegget sitt med å forsøke og diskvalifisere oss og sette oss i bås med useriøse, sitat: «Påstandene og toneleiet i innlegget er slik man vanligvis ikke finner i norske avisspalter, men i kommentarfelt på nettet.»

Ja, vi var skarpe i tonen fordi Kjetil Lund faktisk leder et offentlig direktorat som på vegne av allmennheten skal forvalte Norges vassdrags- og energiressurser på en helhetlig og miljøvennlig måte, men, nei, alle påstandene og spørsmålene våre var saklig begrunnet bl.a. i forvaltningslovens §11d, offentlighetslovens §10 og arkivlovens §6 fordi det ikke ble skrevet noe referat fra møtet den 6. september i fjor mellom Vattenfall-Freyr AS og NVE-direktøren. Dermed vil innholdet i forhandlingene i saksnr. 2019/9727 forbli ukjente for offentligheten for alltid, inkludert for NVEs overordnede folkevalgte organ som er Olje- og energidepartementet. På godt norsk kalles dette hemmelighold. Kjetil Lund benekter dette fordi e-postkommunikasjonen før møtet er tilgjengelig (sterkt sladdet) på eInnsyn.no. Samtidig svarer han overhodet ikke på om mangelen på møtereferat er forenlig med kravene i loven.

Sakens kjerne går på hvordan NVE skal klare å utføre sitt samfunnsoppdrag på en uhildet måte når NVEs øverste leder deltar i hemmelige møter/forhandlinger med tunge selskaper som Vattenfall-Freyr med milliarder av kr. i bagasjen. Kjetil Lund forsøker å forsvare en slik praksis ved å vise til at han også har «slike møter» med aksjonsgrupper og interesseorganisasjoner som f.eks. ledelsen i Naturvernforbundet. Med respekt å melde, Kjetil Lund, hvordan kan du sidestille møter med ideelle, uegennyttige organisasjoner og møter med tunge, profesjonelle næringsaktører som er ute etter én ting, nemlig maksimal egennytte? Enten er dette et utslag av en grenseløs naivitet eller så er det et bevisst forsøk fra NVE-direktøren på å glatte over habilitetsproblemene slike hemmelige møter med næringslivet medfører.

Uansett så setter denne saken et stort spørsmålstegn ved NVE-direktørens og hele NVEs habilitet, særlig fordi Kjetil Lund i svarinnlegget skriver at, sitat: «Møtet var heller ikke spesielt. NVE har en rekke slike møter.» Vi kan ikke tolke dette annerledes enn at det er vanlig at NVE-direktøren gjennomfører møter i hemmelighet/uten møtereferat med tunge næringsaktører. Dette reiser en rekke nye spørsmål: Hva slags type informasjon er det NVE holder unna offentligheten i slike møter? Hvorfor er det nødvendig for NVE å motta hemmelighetsstemplet informasjon i disse møtene? Hvordan bruker NVE denne hemmelighetstemplede informasjonen? Gir NVE utbyggerne strategisk rådgivning i disse møtene? Godkjenner NVE utenlandske investorer som potensielle utbyggere av vindkraft i Norge på disse møtene? I det hele tatt, hvordan kan allmennheten heretter ha tillit til at NVE og myndighetene gjør en upartisk og forsvarlig saksbehandling i kraftutbyggingssaker? Og vil myndighetene nå gjennomføre tiltak for at journalplikten slik den er formulert i lovverket også skal gjelde NVE? Dette brevet går derfor også til Olje- og energiminister Tina Bru.

Naturvernforbundet i Nordland v/Bjørn Økern

Naturvernforbundet i Rana og omegn, May-Lene Meyer, leder, Frode Solbakken, Nina Kristiansen Maasø, Asmund Ravnå, Espen Dahl og Dag Johansen.

NVE svarer Naturvernforbundet om Freyr: - Påstandene og toneleiet i innlegget er slik man vanligvis ikke finner i norske avisspalter, men i kommentarfelt på nettet

Nei, Naturvernforbundet i Rana og omegn er ikke imot at det etableres 2500 arbeidsplasser på Mo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags