Kanskje kan løsninga ligge i at all HAFs virksomhet flyttes til Røssvoll i stedet for å bygge et omstridt anlegg i sentrum

Artikkelen er over 1 år gammel

I Ukeslutt tar sjefredaktør Marit Ulriksen for seg saken om gjenbruksanlegg i Vika.

DEL

UkesluttDet har aldri vært noen som har vært imot det før. Denne uttalelsen kommer fra Hemnes-ordfører Christine Trones (H). Det hun mener å vite at noen aldri har vært imot før, er den planlagte gjenbruksstasjonen i tilknytning til Helgeland Avfallsforedlings (HAF) eksisterende anlegg på Vikaleira.

Nylig bestemte representantskapet i HAF seg for å gå inn for bygging av stasjonen, og en av dem som stemte for dette er hemnesordføreren. At hun, som altså har vært med på å ta denne avgjørelsen, tilsynelatende ikke har fått med seg at bygginga av gjenbruksstasjonen er særdeles omstridt og protestene mot den er høylytte, er oppsiktsvekkende.

HAF eies av de seks kommunene Rana, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna. Rana kommune er med sine 48 prosent største eier.

Det er for øvrig ikke bare ordføreren som kommer med advarsler mot å gjennomføre dette prosjektet

Og det skulle ikke herske noen som helst tvil om hva den største eieren mener. Ranaordfører Geir Waage (A) har i klartekst bedt selskapet se på alternative tomter, og ikke minst se nærmere på et samarbeid med andre. Det burde alle, inkludert hemnesordføreren og også de to ranarepresentantene, Mary-Ann Dahl (V) og Dag Johansen (Rødt), som ga tommelen opp for bygging, fått med seg.

At flertallet både i styret og i representantskapet nå velger å se bort fra de usedvanlig klare signalene ranaordføreren har kommet med, forbauser flere enn ham.

Det er for øvrig ikke bare ordføreren som kommer med advarsler mot å gjennomføre dette prosjektet. Det samme gjør ranarådmann Robert Pettersen, som retter søkelyset mot de økonomiske konsekvensene. Han skriver rett ut at HAF sin økonomiske situasjon er uoversiktlig. Det til tross, så velger flertallet i representantskapet å gi tommelen opp for et prosjekt som vil medføre at låneramma som eierkommunene har garantert for, på det nærmeste sprenges.

Opplysningene om at HAF deler av året vil være avhengig av kassakreditt for å betale lønninger og andre utgifter, tilsier ikke at det er forsvarlig for selskapet å oppta ytterligere lån. Både lønnsomheten og likviditeten i selskapet er lav, og uavhengig av sterke naboprotester burde dette være tilstrekkelig til å sette bremsene på. Når flertallet i representantskapet heller velger å trå på gassen, kan det ikke tolkes på annen måte de med åpne øyne er villig til å velte kostnaden for dette omstridte anlegget direkte over på innbyggerne i form av økte gebyrer og avgifter.

Lurøy-ordfører Carl-Einar Isachsen (Sp) stemte også for å bygge gjenbruksstasjonen, som han faktisk mener er en gladsak. Han uttrykte full tillit til styret som, med unntak av styrelederen, har gått inn for å gjennomføre planene. Isachsen har åpenbart mer tillit til styret enn det hans ordførerkollega i Rana kan ha. For etter runden, først i styret og så i representantskapet, vil jeg tro tilliten som Rana har til HAF nå må være rimelig tynnslitt.

Planene blir ikke mer spiselige av den grunn, og særlig ikke for de nærmeste naboene

HAF-styret velger altså glatt å overse hva den største eieren i selskapet ønsker å få lagt på bordet før en endelig avgjørelse fattes.

Det er mulig Rana kommune kan leve med det, men i øvrig næringsliv ville ei sånn tilnærming og ignorering av eierønsker fra styret fått åpenbare følger.

HAF og HAF sin kommunikasjonsansvarlige kan understreke og gjenta så mye de vil, at det er en gjenbruksstasjon de ønsker å bygge. Planene blir ikke mer spiselige av den grunn, og særlig ikke for de nærmeste naboene Arne Sjule AS, BaRe Nord AS og Meyership. De har over lang tid protestert heftig, og anført at kommunen gambler med 200 arbeidsplasser og investeringer for 250 millioner hvis gjenbruksstasjonen blir bygd.

Spørsmålet som kan stilles er vel heller om HAF virkelig må være i Vika?

Den nye stasjonen ønsker HAF altså å bygge på ei meget sentral tomt. For i det hele tatt å muliggjøre ei slik bygging, har Rana kommune gitt selskapet dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene. For øvrig bestemmelser kommunen har vært nøye på å håndheve overfor andre virksomheter.

– Vi har ikke så mange alternativer. Vi er nødt til å gjøre noe med gjenbruksstasjonen. Slik vi driver på Røssvoll kan vi ikke holde på. Det er meldinga fra Knut Hatlen, nytilsatt daglig leder i HAF.

Spørsmålet som kan stilles er vel heller om HAF virkelig må være i Vika? At noe må gjøres med Røssvoll bestrides ikke. Men kanskje kan løsninga ligge i at all HAFs virksomhet flyttes dit i stedet for å bygge et omstridt anlegg i sentrum? Muligheten bør i alle fall utredes. Og kanskje er tida rett for å se om HAF-anlegget, som jo ligger på ei lukrativ tomt nært sentrum, kan avhendes?

Før HAF kan stikke den berømte spaden i jorda i Vika, må selskapet blant annet ha oppstartstillatelse fra kommunen. Det som kan stoppe dette, er at politikerne sier at de ikke vil ha anlegget plassert i Vika. Det får ranapolitikerne anledning til allerede på tirsdag, for da vil saken bli tatt opp i formannskapet. Oppstartstillatelse, klarsignal for økning av gjeld og høyere gebyr til innbyggerne kan umulig være noe politikerne ønsker. Muligens med unntak av Venstre og Rødt?

Marit Ulriksen

Sjefredaktør Rana Blad

Artikkeltags