Samler bitene: – Vi må bare samle i hop biter, det er sånn man må gjøre det. Den samiske kulturen generelt, er fragmentert i sørområdene og vi må prøve å finne knagger for å henge vår identitet på, sier Jørn Rivojen. Kartet viser det umesamiske området i oransje. Den gule markeringen er det sørsamiske bosetningsområdet. Bildet er hentet fra Wikipedia, men ble opprinnnelig brukt i Maja Dunfjelds bok Tjaalehtjimmie.Foto: Øyvind Bratt

Det gamle språket som Jørn kjemper for å bevare, er det ingen som ennå husker

Publisert