UP har offentliggjort reaksjonene sine fra første halvår i 2022 og sammenlignet med samme periode i 2021. I en pressemelding fra UP, signert Geir Harald Marthinsen som er politiinspektør og distriktsleder i UP, kommer det fram at han også spesielt har sett på juni og juli begge år. Oversikten finner du lenger ned.

– Tallene taler for seg, men det er viktig å være klar over at antall kontrolltimer av forskjellige årsaker ikke er lik mellom de forskjellige periodene. I tillegg er trafikkbildet i 2022 betydelig annerledes enn det var i 2021 på grunn av Covid. I 2021 var det begrenset med trafikk fra utlandet, mens vi i år ser at den utenlandske trafikken har vært betydelig, skriver Marthinsen.

Høyeste hastighet målt i år er 220 km/t på Sennalandet i Finnmark politidistrikt.

– Ellers har vi registrert hastigheter som er dobbelt av det lovlige i alle fartssoner.

Oversikten gjelder både Nordland, Troms og Finnmark.


Pr juli 2022

Pr juli 2021

Juni+juli 2022

Juni +juli 2021

Fartsovertredelser

10467

10190

4626

3840

Grov fart (fk-beslag)

454

404

243

168

Rus

178

194

50

41

Mobilbruk

969

916

231

141

Andre overtredelser

2082

795

208

102