Utrykningspolitiets kontrollaktivitet for Nordland, Troms og Finnmark i 2019 viser at det er flere førerkortbeslag og rusovertredelser i 2019 sammenlignet med året før, men færre overtredelser for fart og adferd.

I fjor ble 1.186 bilister fratatt førerkortet. 861 av disse var på grunn av fart, 263 på grunn av rus og 62 på grunn av adferd. I 2017 var det 906 førerkortbeslag og 1.069 i 2018, så trenden er økende.

Når det gjelder fartsovertredelser var det 14.568 som ble bøtelagt i fjor. Det var 16.269 i 2018.

– Antall avslørte rusførere øker betydelig også i fjor. Cirka halvparten av disse rusførerne fikk førerkortet beslaglagt, mens den andre halvparten enten er registert med lavpromille eller rett og slett ikke innehar førerrett, sier UPs distriktsleder Geir Marthinsen i en pressemelding.

En av tre som blir stoppet for rus er ren alkoholrus, mens to tredeler er illegale stoffer, medikamenter og blandingsrus.

– Vi har avslørt færre hastighetsovertredelser totalt sett, men har en økning i antall grove fartsovertredelser som fører til førerkortbeslag, sier Marthinsen.

Han sier at målet med UPs virksomhet er å bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte, og at da er det å få ned hastigheten og få bort ruskjørere er et betydelige bidrag i så måte.