UP stanset bilen i 143 km/t i natt. Så gjorde passasjeren seg meget vanskelig