UP sto på Fv. 17 og mange fikk svi: – Vi ønsker at sykehuskapasiteten skal brukes til andre ting

Mandag formiddag ble 19 førere tatt for høy fart i Sjona.