Tilbudene på de enkelte skolene skal være aktuelle og skal stimulere bedrifter til å sikre lærlingeplasser

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KronikkI forkant av fylkestinget sist uke hadde vi store delegasjoner med ordførere, industritopper, næringsliv, utdanningsforbund, opplæringskontor og elever fra hele Nordland. Budskapet fra delegasjonene var at Nordland Fylkeskommunes vedtak viser feil retning for Nordland. Det er fristende å kalle det store oppmøtet et skoleopprør fra hele Nordland.

Fylkeskommunens primæroppgave er videregående opplæring i tillegg til samferdsel og fylkesveger. Høyre mener at det ikke er grunnlag for å legge ned viktige linjer som næringslivet etterspør. Det er ingen radikale endringer i overføringene fra staten som tilsier en storstilt nedbygging av skoletilbudene som det er søkere og læreplasser til.

Nordland og Nord-Norge kommer dårlig ut på de fleste målbare parameterne innenfor utdanning i forhold til resten av landet. I tillegg er vi den landsdelen som har den laveste andelen av befolkning med høyere utdanning. Nordland Fylkeskommune har et samfunnsoppdrag som går ut på å sikre rekruttering til høyere utdanning og til yrkesrettede fag for utdanning av fagarbeidere. Da er ikke rett medisin å legge ned 18 viktige studielinjer som næringslivet etterspør.

Nordland Fylkeskommune har et samfunnsoppdrag som går ut på å sikre rekruttering til høyere utdanning og til yrkesrettede fag for utdanning av fagarbeidere. Da er ikke rett medisin å legge ned 18 viktige studielinjer som næringslivet etterspør

Flertallet bestående av AP, SV, SP, og KRF har nylig vedtatt dette på tross av store protester fra disse ordførerne, næringsliv, industriledere, utdanningsforbund og andre som møtte opp på fylkestinget for å gi uttrykk for sitt syn på den saken.

Høyre mener det ikke er behov for å bygge ny videregående skole i Bodø. Den nye skolen vil koste nærmere en halv milliard og medføre driftskostnader på rundt 40 millioner pr år.

Vi mener at den attraktive tomta skal selges. Driftsmidlene som er satt av til denne skolen ville sikret opprettholdelse av studietilbudene som nå er vedtatt nedlagt. Det er etter min mening bare SP som ikke har oppdaget at man legger ned disse linjene rundt i hele Nordland for å finansiere en ny tredje videregående skole i Bodø. Vedtaket om dette ble gjort på tross av at SSB sine prognoser for folketallsutvikling ikke kan dokumentere et behov for en slik investering på de neste ti årene. Kritikken rundt sentralisering i valgkampen er glemt når man kommer til eget fylke. Likevel er Bodø er i vekst og det skjer veldig mye positivt i fylkeshovedstaden som gjør at det kan skje endringer i folketallsutviklingen som det ikke har tatt høyde for. Derfor ville vi sette av 100 millioner i tillegg til et eventuelt overskudd av lærerskoletomten for å møte nye behov som eventuelt måtte oppstå i Bodø.

For å sikre at vi leverer gode og fremtidsrettede tilbud kreves en tettere dialog mellom de videregående skolene og næringslivet for å optimalisere de tilbud som leveres lokalt. Tilbudene på de enkelte skolene skal være aktuelle og skal stimulere bedrifter til å sikre lærlingeplasser for de tilbud som Nordland Fylkeskommune skal tilby ungdommen slik adm. direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark AS sier det;

«Nærhet mellom studietilbud og mange titalls bedrifter som er avhengig av lokalt tilfang av lærlinger i sin daglige drift er helt avgjørende. Skal industrien i Rana kunne fortsette å være en industriell motor for Rana og Nordland må studietilbudet ved polarsirkelen være intakt. Utdanningstilbudet må styrkes og opprettholdes, ikke svekkes gjennom nedleggelse!»

Kai Henriksen

Gruppeleder Nordland Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags