Ny spesialordning for lærere i nord

Nord universitet. Illustrasjonsfoto

Nord universitet. Illustrasjonsfoto

DEL

Avisa Nordland: En del av de som jobber i skolene i Nord-Norge har begynt på lærerutdanning, men ikke fullført den. For mange har terskelen for å gå tilbake vært for høy - konstaterer Kunnskapsdepartementet. Nå kan de som har bestått mesteparten av en fireårig lærerutdanning søke om å få et skreddersydd studietilbud slik at de kan få fullført grunnskolelærer-utdanningen.

- Denne forsøksordningen skal bidra til at flere dyktige personer med undervisningserfaring kan få formell lærerkompetanse. På den måten kan mange som allerede jobber med undervisning i skolen, få formell kompetanseheving, fast tilsetting og høyere lønn. Samtidig reduseres lærermangelen. Det er en vinn-vinn situasjon, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Nord universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har fått godkjenning for å tilby et tilrettelagt studieløp for de som allerede har opparbeidet minst 150 studiepoeng fra allmennlærerutdanning eller fireårig grunnskolelærer-utdanning.

Oppstart til høsten

Basert på anslag fra UiT og Nord universitet kan det være om lag 200 potensielle kandidater for ordningen. Universitetene tar sikte på å ta inn studenter allerede til høsten. Regjeringen ønsker at erfaringene som universitetene gjør, spres til andre universiteter og høyskoler slik at flere institusjoner etter hvert også kan delta i ordningen.

- Gode lærere er avgjørende for at elever skal lære, mestre og trives på skolen. Regjeringen har ambisjoner om at alle elever skal møte en kvalifisert lærer med faglig fordypning. Jeg håper derfor mange nå vil benytte seg av muligheten til å fullføre lærerutdanningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.

Nord universitet og Universitetet i Tromsø har fått til sammen 4,3 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av et pilotprosjekt. I tillegg har institusjonene de siste årene fått supplerende tilskudd på til sammen 8,1 millioner kroner til rekruttering av studenter til lærerutdanning.

Skreddersydd

Studentene som tas inn til ordningen har ulike forutsetninger. Noen mangler bare ett fag, og kan fullføre på kort tid. For andre er tidsperspektivet lengre. Forsøksordningen er tidsbegrenset, og alle som skal delta i ordningen må fullføre fireårig grunnskole-lærerutdanning innen 2025. 

Derfor oppfordrer statsråd Nybø at alle som har minst 150 studiepoeng fra en fireårig allmennlærer- eller grunnskolelærerutdanning og ønsker å fullføre utdanningen, om å ta kontakt med  Nord universitet eller Universitetet i Tromsø så snart de kan.  

- Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Nord universitet har tatt på seg et viktig oppdrag som jeg vil følge med stor interesse. Når vi utdanner lærere med solid kompetanse, så ruster vi også elevene  for å møte morgendagens utfordringer, sier statsråd Nybø.   

Utviklingen i Nord-Norge når det gjelder bruken av ukvalifiserte i skolen går i riktig retning. Det er om lag 400 lærerårsverk som blir utført av ukvalifiserte i Nordland, Troms og Finnmark, men andelen er lavere i år enn i fjor. I Finnmark gikk andelen ned fra 9,6 til 9,5 prosent, i Nordland fra 7,3 prosent til 6,9 prosent, og i Troms fra 6,5 prosent til 6,0 prosent - heter det i pressemeldingen.

Artikkeltags