Fylkesråden: – Jeg forstår at dette ikke er en ønskelig situasjon for Tina Mari