Første gang frivilligprisen ble delt ut i Rana var i 1993, og nå – i selveste Frivillighetens år 2022 – skal søkelyset igjen rettes mot alle de frivillige og all den frivillige innsatsen som legges ned, i det godes tjeneste, for andre.

– Frivilligsentralen i Rana vet at det gjøres mye godt av mange, og nå sender vi utfordringa ut til alle dere som kjenner noen dere synes fortjener honnør for innsatsen. Vi ber dere sende inn navn på kandidater, det være seg enkeltpersoner, lag eller foreninger, med en begrunnelse om hvorfor, sier Tor Anders Rasmussen.

Han peker på at det i Rana finnes over 200 lag og foreninger med stort og smått. I tillegg er det mange frivillige som stiller opp for andre på mer uorganiserte måter. Alle disse kan være kandidater til frivilligprisen.

– Tida er kommet for å premiere frivilligheten, det være seg innen idrett, kultur eller humanitære organisasjoner. Ikke vent, send kandidaten(e) din(e) inn allerede nå til Rana Frivilligsentral, oppfordrer daglig leder Tor Anders Rasmussen, frivilligkoordinator Elise Evanger Andersen og familiekoordinator i Home Start Familiekontakten, Wenche Gjesbakk, i Rana Frivilligsentral.

I fjor var det innsatsen til de frivillige i Fageråsbakkene som landet Frivilligprisen. Spørsmålet er hvem du vil skal stå på podiet i år. Men også alle de andre nominerte, vil framheves denne dagen.

Forslag kan sendes på e-post, ringes inn på telefon, eller det er mulig å komme innom Rana Frivilligsentral i Sørlandsveien, i åpningstida. Frivilligsentralen er også på Facebook og det kan også sendes inn forslag på navn i innboks der.

Kandidaten(e) som foreslås må være fra Rana og hatt sitt virke i kommunen. I år vil Frivilligprisen deles ut i forbindelse med et større arrangement i siste del av november. Fristen for å sende inn kandidater er 7. november.