Konsvik helselag og Konsvik lysklubb har sammen bygget ei ny kvilebu for beboere på Konsvik omsorgssenter, Konsviktunet, som det heter på folkemunne. Bua ligger i krysset rett bortenfor omsorgssenteret.

Bua sto ferdig i disse dager, og på den årlige julemessa 1. desember skal helselaget og lysklubben ha høytidelig åpning, samt avsløre hva navnet på bua blir.

– Denne bua begynte som en benk 100 meter bortenfor omsorgssenteret, som de eldre brukte til å hvile seg på når de gikk tur. Nordavinden var kald, og ideen om å lage ei bu i stedet, ble født, sier ildsjel Morten Aspdal Olsen til Rana Blad.

Som sagt så gjort.

– Nå er bua nesten klar. Den har vel kostet rundt 20.000 kroner pluss dugnadsinnsatsen. Noe av dette har vi fått fra Lurøy kommune, såkalte frivillighetsmidler. Til våren skal vi male den og pynte opp med blomster. Vi har satt inn ei bålpanne og noe ved, og håper at både de eldre og alle andre, for eksempel barnehagen og barneskola som ofte går forbi, vil bruke den.