Gå til sidens hovedinnhold

Utvider man Mo sentrum i den nye kommunedelplanen vil det bli like vilkår for utbyggere av bygninger for handelsvirksomhet og kontor

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Del 2. Ny kommunedelplan for Mo: Utvidelse av sentrumsområdet.

Det vises til del 1 av et leserinnlegg som ble publisert i Rana Blad den 29.4 med tittelen «Ny kommunedelplan for Mo: Utvidelse av sentrumsområdet». Her følger del 2, som utdyper noe av det jeg skrev i del 1 på bakgrunn av spørsmål jeg har fått fra folk.

Er koronaepidemien en unnskyldning?

Har fått en sms fra en som spør om jeg ikke er klar over at vi er i koronatider. Og at de lokale finansaktørene som i 2014 sa de skulle investere i nybygg og utvikling i sentrum, avventer koronaepidemiutviklingen før de gjør noe i sentrum.

Den som sendte meg sms-en ser bort fra at koronatidene begynte i mars 2020. Fra 2014 til mars 2020 hadde de nevnte aktørene 6 år der de kunne gjort noe. Men bortsett fra nybygget i O.T. Olsens gate ved siden av Mo-senteret, skjedde det ikke noe de 6 årene.

Les også

Enkelte har en forestilling om et sentrum preget av småbutikker og et «levende gatemiljø». Er det realisme i en slik tenking?

Virksomhet som er flyttet må igjen tilhøre sentrumsområdet

Det er i dag bygd kjøpesentre i Svortdalen (Mo Handelspark). I Langneset sør er det i dag et stort handelsområde med butikker i flere frittstående bygninger. På Søndre felt er det etablert et kjøpesenter (Byporten) og et forretningsbygg beliggende ca 100 meter «på feil side» av sentrumsgrensa. Og beliggende ca 100 meter fra Mo-senteret, som ligger innenfor sentrumsgrensa.

Handelsvirksomhet som på 1980-tallet ville foregått innenfor sentrumsgrensa foregår nå i Svortdalen, i Langneset og på Søndre felt. Det samme gjelder kontorarbeidsplasser som i samme periode er flyttet ut av sentrum og til nye kontorbygg i de sentrumsnære områdene. Leietaker i kontorbygg i det sentrumsnære området er blant andre Rana kommune.

Er kommet for å bli

Handels- og kontoraktiviteter som tidligere var sentrumsaktiviteter, er flyttet ut av sentrum og etablert i sentrumsnære områder for å bli der. De lokale finansaktører og handelsaktører som sitter på ubebygde tomter i dagens sentrum, får ikke til den utbygging og den utvikling av sentrum som de presenterte i 2014.
Da bør man i Rana ta utviklingen til følge, og utvide sentrumsgrensen, slik at de aktivitetene som er flyttet ut, igjen tilhører sentrumsområdet - tilhører et stor-sentrum.

Tre alternative løsninger

Jeg ser at en eventuell utvidelse av sentrumsgrensa som er fastsatt i någjeldende kommunedelplan byr, på tre alternative løsninger når det gjelder omfanget av et stor-sentrum:

1) Dagens sentrum + Søndre felt

2) Dagens sentrum + Søndre felt + forretningsområdet i Langneset øst

3) Dagens sentrum + Søndre felt + forretningsområdet i Langneset øst + Mo Handelspark i Svortdalen.

Sentrum snur ryggen til

I dag er tilgjengeligheten ikke den beste mellom det som er sentrum og de sentrumsnære områdene. Dagens sentrum vender på mange måter ryggen til de sentrumsnære områdene. I leserinnlegget del 1 er jeg inne på behovet for nye kommunikasjonslinjer mellom de forskjellige handelsområdene slik utviklingen har vært de siste par ti-årene. Nye kommunikasjonslinjer vil lettere la seg gjennomføre innenfor et stor-sentrum.

Det er forskjell på gjeldende lover og forskrifter for handelsvirksomhet og for utbyggingsregler, i favør for det som er definert som sentrumsområde i forhold til det som ikke er definert som sentrum i en kommunedelplan.

Konkurrere på like vilkår

Generelt vil et stor-sentrum gi like vilkår for alle innenfor flere lover og forskrifter, noe som det vil føre for langt å komme inn på i detalj ved denne anledningen.

Utvider man Mo sentrum i den nye kommunedelplanen vil det bli like vilkår for utbyggere av bygninger for handelsvirksomhet og kontor. Da vil de konkurrere på like vilkår. Da vil den som virkelig ønsker å få til noe i Rana ha muligheten til det, selv om vedkommende har tilhold rett utenom den någjeldende sentrumsgrensa. I et stor-sentrum vil den dyktigste komme best ut av det, og ikke den som tilfeldigvis har havnet på den siden av sentrumsgrensa som gir de gunstigste rammevilkårene.

Kommentarer til denne saken