Västerbotten har satt flere smitterekorder etter eksplosjonsartet økning de siste dagene