Vaksinasjon er frivillig, men det er sannelig ingen privatsak.

28. august døde en høyst oppegående 98 år gammel far og bestefar. En fullvaksinert mann som fortsatt bodde hjemme sammen med sin 91 år gamle kone i Modum kommune. Han døde av korona. Og han ble smittet av en helsearbeider som hadde valgt ikke å vaksinere seg.

– En veldig trist avslutning på et langt og godt liv som jeg ikke unner noen. Slik beskriver Inger Lauvlid farens død til NRK.

Dødsfallet i Modum skjedde om lag en måned før en lignende sak i Molde. Også der spredte smitten seg etter at en uvaksinert ansatt smittet flere brukere i hjemmetjenesten med korona. En eldre fullvaksinert person døde som følge av smitteutbruddet.

Ikke bare er dette trist, det er direkte opprørende.

Hva i all verden er det vi tillater?

Jo vi tillater altså at uvaksinerte helsearbeidere drar med seg smitte til utsatte og sårbare grupper. Noe som dreper andre. For så brutalt er det vi snakker om her. Det er ikke til å undres over at eldreombud Bente Lund Jacobsen reagerer, og mener det bør være et krav om at helsepersonell, som jobber med eldre og sårbare grupper, skal være vaksinert.

Her støtter jeg henne fullt ut, til tross for at vaksinering i Norge bygger på et prinsipp om at dette er frivillig.

Slik har det ikke alltid vært. Myndighetenes strategi for å oppnå allmenn vaksinasjon i befolkninga har gått fra påbud, gjennom reformer fra 1947 og 1954, til lovgivning som gjorde alle vaksiner frivillige i 1994.

Vaksinasjonsprogrammene har dermed gått fra å være en borgerplikt til å bli en individuell rettighet. Og det viser seg altså nå, midt i en pandemi, at det ikke nødvendigvis er ei god utvikling.

Det har ennå ikke gått ett år siden den første koronavaksinen ble satt i Norge. Og jeg kan ikke tro at det er noen som innbiller seg at det i det hele tatt hadde vært mulig å gå tilbake til en noenlunde normal hverdag uten vaksinene? Jeg kan heller ikke tro at noen innbiller seg at millioner av liv kunne vært spart uten vaksinene?

Likevel er det fortsatt 600.000 nordmenn som har valgt å avstå fra å bli vaksinert. Og blant disse 600.000 er det helsepersonell som utsetter sårbare mennesker for fare. Og det har de fått gjøre med loven i hånd.

For øvrig er hovedgrunnen til at disse 600.000 i det hele tatt tør å ta et valg om ikke å la seg vaksinere, at de aller fleste av oss andre har gjort det.

Og bare for å avklare det, så er jeg selvsagt innforstått med, og har har respekt for, at det finnes noen som av medisinske årsaker ikke kan ta vaksinen. Dette handler ikke om dem.

Etter at det er kommet fram at mennesker i risikogruppene dør av covid etter at de har blitt smittet av uvaksinert helsepersonell, åpner Helsedirektoratet for at helsepersonell som ikke er vaksinert kan bli omplassert dersom arbeidsgiveren mener det er nødvendig.

Da må jeg tillate meg å spørre: Omplassert til hva? Og ikke minst, hvem skal inn å dekke opp vakter som uvaksinert helsepersonell ikke lenger skal kunne ta? Jeg tar neppe for hardt i når jeg sier at kvalifisert helsepersonell ikke står i kø her.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at myndighetene på det sterkeste anbefaler helsepersonell å vaksinere seg. Myndighetene burde gjøre mer enn å anbefale dette, de burde kreve det.

Smitten i Norge stiger nå. Noe som slett ikke er overraskende, all den tid vi har åpnet samfunnet helt opp og avviklet alle begrensningene vi har levd med i halvannet år. Smitteverntiltakene er ikke lenger er til stede, og folk møtes som aldri før.

Onsdag ble det registrert 1.180 nye smittetilfeller med coronaviruset i Norge. Det er 459 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 721.

Dette er ikke bare til bekymring for eldre som er avhengige av helsehjelp av mulige ikke-vaksinerte. Sårbare grupper, som ikke er vaksinerte eller har effekt av vaksinen, frykter med rette nå konsekvensene av økende smitteutbrudd. Og mens de aller fleste av oss ubekymra kan klemme hvem vi vil, reise hvor vi vil, besøke hvem vi vil, leve som vi vil, så finnes det fortsatt mange som bare kan drømme om dette. For dem er det rett og slett fortsatt for farlig å gå tilbake til gamle vaner. For at alle skal få tilbake livene sine, må alle som kan det, vaksinere seg.

600.000 flere vaksinerte i Norge vil hjelpe godt på, for pandemien er ikke over. Det burde heller ikke dugnaden være.

Vaksinasjon burde ikke være frivillig. For det er ingen privatsak. Ikke når mennesker må sette livene sine på vent, eller i verste fall, dør av andres private valg.