Valgknivene kvesses

Formannskapet i Rana. Foto: Harald Mathiassen

Formannskapet i Rana. Foto: Harald Mathiassen

Artikkelen er over 5 år gammel

Rana Blad mener det er tydelig at valgkampen er i gang på begge sidene av de tradisjonelle politiske skillelinjene.

DEL

DAGENS LEDERDe politiske knivene i Rana er i ferd med å kvesses skikkelig foran høstens kommune- og fylkestingsvalg. I Rana har dette kommet klart til uttrykk i ikke bare en, men etter hvert ganske så mange saker i både formannskap og kommunestyre den seinere tid. Ordfører Kai Henriksen og hans borgerlige koalisjon får ingenting gratis i noen saker, enten det handler om skolepolitikk, barnehage eller nå sist opprettelse av et eget kommunalt foretak for eiendomsforvaltning i kommunen.

Vi fikk en ny forsmak på hva som var i vente da formannskapet skulle behandle saka om vedtekter og sammensetning av valgkomité for styret til Rana Byggdrift KF. Der nekta opposisjonen anført av Arbeiderpartiet og Geir Waage å være med på å vedta vedtekter, og ga i tillegg klar beskjed om at nevnte Waage, som er ordførerkandidat, ikke kunne tenke seg en plass i valgkomiteen for et kommunalt foretak han og partiet var imot etableringen av.

For Arbeiderpartiet er dette en prinsippsak som de har med seg både SV, Rødt og Miljølista i når det kommer til standpunkt. Og opposisjonen kan gjerne være pinsippiell i denne saka, for faktum er jo at vedtaket om å etablere Rana Byggdrift KF er gjort av flertallet for lenge siden, og at selve etableringen skal skje fra 1. juni i år. Jobben til foretaket skal være å drive eiendomsforvaltning i Rana kommune. Og det er her opposisjon og posisjon kolliderer politisk og prinsipielt så det suser.

For oss er det derfor tydelig at valgkampen 2015 er i gang på begge sidene av de tradisjonelle politiske skillelinjene. Da handler det om å få tydeliggjort hvor skillene går. Ingenting passer vel bedre til det enn en sak der posisjonens løsning og svar er å organisere eiendomsforvaltningen på en ny måte i et eget foretak, mens opposisjonen mener den beste løsningen er å fortsette som før i klassisk kommunal regi.

Det siste betegnes som gammeldags Ap-holdning av Høyres Espen Haaland. Han minnet for øvrig om at Høyre helst ville gått enda lengre, det vil si til privatisering av kommunal eiendomsforvaltning, men at et kommunalt foretak var en kompromissløsning. I retur fikk han klar beskjed om at hvis valget fører til regimeskifte vil foretaket bli avvikla så raskt som mulig.

At det legges opp til omkamp av opposisjonen i denne saka, og for den saks skyld i andre saker, for å markere hvor de politiske skillelinjene går, er etter vårt skjønn helt naturlig. Å definere det som et demokratisk problem er å overdrive. Et hvert politisk parti plikter å markere sine standpunkt, holdninger og verdier i de ulike sakene, og det er det både Ap, SV, Rødt og Miljølista her gjør. Noen vil kalle det et spill for galleriet, og galleriet er i denne sammenhengen alle ranværingene som skal stemme til høsten.

De har i det minste fått et klart bilde av hva som er forskjellen på den sittende posisjonen anført av Høyre og Fremskrittspartiet, og de som ønsker posisjonen etter valget anført av Arbeiderpartiet. Både i denne saka og i en del andre saker den seinere tid. Valgresultatet i september vil gi oss svaret på hvem som har lyktes med strategien og politikken sin.

Et hvert politisk parti plikter å markere sine standpunkt, holdninger og verdier i de ulike sakene

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags