Det endelige valgresultatet for Rana kommune viser med all tydelighet at valget ikke er over selv om prosentpoengene i oppslutning er fordelt. Partiene fikk sitt valgnatta og det ble rød valgseier.

I dagene etter valget har gjennomgangen av personstemmer, slengere og kumuleringer gitt kommunestyret en annen sammensetning når det kommer til personer, enn det partiene kanskje hadde tenkt og forutsett. Lista over hvem som skal sitte i kommunestyret i Rana er spennende lesning.

Kristelig Folkeparti i Rana var etter valgnatta ute av det gode kommunestyreselskap med en fattig stemme. Fintellinga gjør at partiet nå er inne på bekostning av en av mandatene til Arbeiderpartiet. Et positivt utslag fordi vi også i Rana trenger et verdiparti som KrF i kommunestyret. Det gir det politiske ordskiftet i ulike saker et større spenn, og det er viktig.

I tillegg har fintellingen hentet inn personer til kommunestyret som sto langt nede på de ulike partienes lister. Personer som kanskje i utgangspunktet så på seg selv som listefyll, hvis vi skal ha lov til å kalle dem det. Rana-politikken blir med det tilført nytt og friskt blod som kan bidra til større bredde og perspektiv i debattene.

I Høyre er det Gaute Larsen som har fått plass sammen med Morten Hagh. Ingen av de to sto til utsikt å havne i kommunestyret i utgangspunktet. Spennende personer begge to.

Det gir det politiske ordskiftet i ulike saker et større spenn, og det er viktig

Sosialistisk Venstreparti får på sin side med seg gammelordfører og tidligere stortingsmann Inge Myrvoll på mye. Som første varamann til partiet regner vi med å få se Myrvoll i kommunestyret med jevne mellomrom. Han har fortrengt Sven Henriksen ned en plass. SV stiller med et rutinert lag. Blant Arbeiderpartiets 17 mandater er det også endringer. Et par nye navn fra et stykke ned på Ap-lista kommer inn. AP-laget er stort og fra før av preget av både rutine og en rekke nykommere i kommunepolitikken.

Når vi i etterkant av valget ser nærmere på resultatene i de ulike valgkretsene, tegner det seg også et interessant bilde. I Rana var det denne gangen by mot land i sterkere grad enn noen gang tidligere. Senterpartiet er kommunens 3. største i oppslutning nå. Størst er SP i de mer grisgrendte strøk. Der har SP kraftig fotfeste.

I valgkretsen Skonseng er de like store som valgvinner Arbeiderpartiet, mens partiet i Utskarpen er desidert størst. På Storforshei puster SP Arbeiderpartiet i nakken for alvor. Rana-politikken går utvilsomt fire spennende år i møte.