En grønnere by, er en hyggeligere by!

Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Artikkelen er over 4 år gammel

Den grønne byen er bare noen viktige beslutninger unna, og Miljøpartiet De Grønne er det partiet som ivrer etter å bygge den.

DEL

LeserbrevTungtafikk som dundrer forbi og spyr ut eksos. Tomgangskjøring og kødannelse i rushtiden, hver morgen når du skal på jobb, og hver ettermiddag når du er utålmodig etter å komme deg hjem. Dårlig fremkommelighet for syklister og gående. Få eller ingen gode sykkelstier. Asfalt og eksos. Grått i grått med kun små rabatter av grønt innimellom. Store kjøpesentre plassert i utkanten, slik at du må bruke bil for å komme deg dit, for å handle møbler, klær og dagligvarer, som f.eks grønnsaker og frukt som er fraktet hit i store, forurensende trailere, fra drivhus i Spania. Ny kø. Mer venting. Mer eksos, og flere tidstyver. Helg. Endelig! Folk strømmer ut av byen (mer bilkjøring), ut i det grønne, til hytta eller campingvogna for å høre fuglekvitter, søke stillhet, ro og føle seg i pakt med naturen.

Byen er for mange et nødvendig onde man tilbringene ukene i, i påvente av at man i helga kan flykte ut av den. Til naturen. Til det grønne. Slik har jeg bl.a. opplevd virkeligheten i min hjemby Narvik. Byen med storslåtte omgivelser, men også med E6 tvers igjennom sentrum, og med flest antall hytter per innbygger. En by trenger ikke å være et sted man flykter fra. Den kan være et sted å leve i.

En grønnere by er en by som i større grad er laget for syklister og gående. Der tungtrafikken er flyttet over på bane og sjø, og kollektivtrafikken er miljøvennlig, og så godt fungerende at privatbilismen går ned av seg selv. Og skulle du ha behov for bil er det bygd ut så mange hurtigladepunkter at det går smertefritt (og utslippsfritt!). En grønnere by er organisert slik at det går fort å bevege seg mellom jobb, barnehage, skole, butikker og fritidstilbud fordi alt finnes i umiddelbar nærhet; i gang- og/eller sykkelavstand. En grønnere by er en by med rom for grønne lunger, og tilrettelegging for dyrking av mat (tenk kolonihager og tidligere «skolehager»). En grønnere by er en mer kompakt by, en by du kan strene rundt i og ha alt helt i nærheten. Også natur. Slik at du slipper å lengte hele uka for å komme deg vekk, og ut i det grønne.

Den grønne byen er bare noen viktige beslutninger unna, og Miljøpartiet De Grønne er det partiet som iverer etter å bygge den

En grønnere by har trær, blomster, gode møteplasser og fuglekvitter. Hele uka. En grønnere by er selvsagt også en mer klimavennlig by, som bidrar til å bevare kloden, mest mulig slik vi kjenner den. Det er jo, formodentlig, slik vi liker den.

Det høres kanskje ut som en illusjon? Det er ikke det. Den grønne byen er bare noen viktige beslutninger unna, og Miljøpartiet De Grønne er det partiet som iverer etter å bygge den.

Vi vil blant annet:

*Håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentre, og stimulere kommunene til å føre en plan- og næringspolitikk som medfører at dagligvarehandelen og ofte brukte servicetilbud blir tilgjengelig i kort avstand fra der folk bor.

*Umiddelbart starte prosjektering av jernbane for høy fart fra Fauske, via Narvik, til Tromsø

*Prioritere myke trafikkanter i byer og tettbygde strøk ved å satse sterkt på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveier, som holdes åpen for ferdsel hele året.

*Beholde insentivene til å kjøpe helektriske biler frem til minst 2020, og raskt få på plass flere hurtigladepunkter.

*Tilrettelegge for mer bruk av elsykkel som et effektivt og miljøvennlig transportmiddel.

*Stimulere kommunene til å gjøre bysentrum bilfritt, og styrke belønningsordningene for kollektivtransport i byene.

*Sørge for at nybygg i byene er energi- og arealeffektive og bidrar til naturmangfoldet, f.eks med grønne tak og fasader.

Den grønne byen er fremtidens by. Vi tar deg dit. Tenkt nytt- stem grønt!

Biografi for Merethe Steine
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags