Ønsker du en åpen kirke for alle som vil tilhøre den, - en kirke som møter mennesker slik Jesus gjorde det?

Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Åpen Folkekirke ber deg stemme på dem i årets Kirkevalg

DEL

LeserbrevOm noen dager er det kirkevalg. Da kan du som er kirkemedlem være med på å påvirke hvilken kirke vi skal få. Ønsker du en åpen kirke for alle som vil tilhøre den, - en kirke som møter mennesker slik Jesus gjorde det? En kirke som ser på alle som likeverdige uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne eller alder? Ønsker du en kirke som ikke lukker kirkedøren for likekjønnede par som kommer til kirken for å vies, feire kjærligheten og få Guds velsignelse over sitt forpliktende samliv?
 

Dette er noe av det jeg ønsker å arbeide videre for og derfor har jeg sagt ja til å stå på valglisten til Åpen folkekirke i Nordland/Sør-Hålogaland bispedømme.Ja, og så er det mange andre saker som Den norske kirke skal beslutte nå når båndene mellom stat og kirke blir løsere. Jeg har lang erfaring som leder i bispedømmerådet her i Sør-Hålogaland og medlem i Kirkemøtet og jeg tror jeg fortsatt har mye å bidra med nå når kirken skal ta viktige veivalg for fremtiden.
 

Kirken er et trosfellesskap og ikke først og fremst et meningsfellesskap. Derfor må vi også kunne leve med uenighet, - noe historien viser oss at kirken har god/mye erfaring med. Kvinnelige prester og vigsel av fraskilte er bare et par eksempel fra nyere tid. Når det er ulike syn, er det viktig at den enkelte respekterer de som har et annet syn enn det en selv har og ikke påtvinger andre sitt syn eller praksis. Nå er det derfor viktig at vi i spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede par lar de to synene som er i kirken vår i dag, få konkretisere seg i to praksiser. Det innebærer at de prester som ut fra sitt ekteskapssyn ikke kan vie likekjønnede, ikke skal være nødt til å gjøre det. Men da må både de som ønsker kirkelig vigsel og de som ønsker å vie, få muligheter til det. La oss slik sett få en raus folkekirke uten terskler som bygger på respekt og likeverd.
 

Nå er det derfor viktig at vi i spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede par lar de to synene som er i kirken vår i dag, få konkretisere seg i to praksiser. Det innebærer at de prester som ut fra sitt ekteskapssyn ikke kan vie likekjønnede, ikke skal være nødt til å gjøre det. Men da må både de som ønsker kirkelig vigsel og de som ønsker å vie, få muligheter til det

Jeg håper jeg kan få muligheter til å arbeide videre for at hver enkelt kan oppleve folkekirken vår her i Sør-Hålogaland som ”ei dør i tro, håp og kjærlighet”, noe som også er uttrykt i visjonen vår. Og da blir forkynnelse av evangeliet, trosopplæring og diakoni viktige pilarer i kirkens daglige arbeid og i møte med den enkelte.
 

Men nå er det opp til deg som kirkemedlem med stemmerett å si din mening om kirkens fremtid og slik gi kirken legitimitet gjennom demokratiske valg. Jeg anbefaler deg å bruke Åpen folkekirkes liste. Alle vi som står på den listen, har forpliktet oss på et felles program, og du kan dermed vite hva vi mener om viktige saker (se mer på www.apenfolkekirke.org). Om du bruker Nominasjonskomiteens liste der kandidatene kun står for sine personlige meninger, kan du risikere å ende opp med å støtte kandidater som står for noe helt annet enn det du selv ønsker.


Derfor oppfordrer jeg deg til å benytte din kirkelige stemmerett.

Dernest håper jeg du velger Åpen folkekirkes liste.

Og til sist:

Du har muligheter til å kumulere inntil tre kandidater, så du må gjerne gi slike tilleggsstemmer.


Til opplysning:

Følgende kandidater på valglisten for Åpen folkekirke, er fra Helgeland:

- Nr. 1: Marit Hermstad, Sandnessjøen

- Nr. 5: Tanja Fatima Nyjordet, Mo i Rana

- Nr. 8: Lars Evan Lauritzen, Nesna

- Nr. 13: Jørn Pettersen, Tjøtta


Biografi for Marit Hermstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags