Slik vil Venstre bidra til grønn vekst i Rana og Nordland

FORNYBAR: NVEs ja til nye fem småkraftprosjekter i Rana gir mye fornybar grønn energi til samfunnet.Foto: Arne Forbord

FORNYBAR: NVEs ja til nye fem småkraftprosjekter i Rana gir mye fornybar grønn energi til samfunnet.Foto: Arne Forbord

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL
Industri

LeserbrevNordland er Norges nye gullfylke! Det skyldes blant annet at vi har et mangfoldig næringsliv knyttet til oppdrett, turisme, mineraler og kraftkrevende industri. Det skal vi være veldig glade for. Alle disse næringene finner vi også i Rana, og kommunen er unikt posisjonert til å bidra til det grønne skiftet.

Nordland har tilgang til store mengder fornybar energi, noe som er et konkurransefortrinn for industrien. Fylket har i dag et overskudd av kraft og dette overskuddet vil bli større når de grønne sertifikatene bidrar til etablering av enda mer fornybar energi.

Venstre i Rana og Nordland vil jobbe for at dette overskuddet bidrar til etablering av ny kraftkrevende industri og til etablering av datalagringssenter i Rana, istedenfor at energioverskuddet sendes ut av fylket. Det er det siste vi trenger! Vi vil foredle vannkraften lokalt i gullfylket Nordland!

Vi vil foredle vannkraften lokalt i gullfylket Nordland!

Samferdsel

Systematisk investering i infrastruktur er også helt nødvendig for grønn vekst i Nordland og Rana. Venstre vil prioritere framkommelighet og regularitet slik at næringsliv og befolkning får bedre rammevilkår. Samtidig vil vi kjempe for løsninger i samferdselspolitikken som bidrar til mer miljøvennlig transport, og som fremmer teknologi der vi legger om fra fossilt drivstoff til elektrisitet og klimanøytralt drivstoff.

Nordland og Rana Venstre ønsker ei reell satsning på jernbane i Nordland og ei grønnere utvikling av jernbanenettet. Vi vil arbeide for at fylkeskommunen prioriterer tiltak i Nasjonal transportplan (NTP) som kan legge til rette for økning av både person- og godstransport. Gods over på jernbane innebærer økt satsing for utvikling av krysningsspor på Ofotbanen og Nordlandsbanen.

Elektrifisering av Nordlandsbanen vil kreve store ombygginger og ta lang tid. Gjennom satsing på gassdrevne lokomotiver vil man raskt kunne oppnå miljøgevinst. For Nordlandsbanen er også signalanlegg, fjernstyring og flere møtespor viktig for å kunne øke kapasiteten. Banen må dessuten prioriteres med dobbeltspor på et tilstrekkelig antall kilometer, for å kunne ta større mengde gods. Raskeste vei til markedet er gjennom Nordland. Flaskehalser som Meråkerbanen og Alnabru må også utbedres.

Nordland og Rana Venstre vil fortsatt arbeide for en framtidig tidsmessig Nord-Norgebane og at Helgeland knyttes til det svenske jernbanenettet. Dunderlandsdalen må oppgraderes til å tåle 30 tonn aksellast slik Ofotbanen har i dag. Dette har særlig betydning for Rana Gruber.

Derfor vil vi:

- Oppgradere Fv 12 og bygge tunnel gjennom Bustneslia. Veien må også ses i sammenheng med E12

- Stille krav om nullutslippsferger (elferger) i nye fergekonsesjoner

- Sette i gang et prøveprosjekt med bruk av el-busser

- Arbeide for at nattogtilbudet på Nordlandsbanen styrkes, bl.a. ved at sovevogn som settes av i Mosjøen og på Mo tas inn i tilbudet igjen

- At langrutene utstyres med materiell som er bedre egnet for langtreisende. Stikkord: komfort, sovevogner, hvilestoler og tilstrekkelig bagasjeplass

- Inngå et nærmere samarbeid med NSB for å tilrettelegge for flere pendlertog på strekningene mellom Saltdal – Bodø og mellom Trofors – Mo i Rana

- Oppgradere Dunderlandsbanen til å tåle 30 tonn aksellast

- Arbeide for ordninger som gjør det mindre lønnsomt å transportere kraft vekk fra regionen der kraftproduksjonen er lokalisert

- Sikre prosessindustrien i Nordland konkurransedyktige vilkår der nærhet til naturressursene fortsatt bør være en fordel.


Biografi for Mats Hansen og Arne Ivar Mikalsen
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags