Tom retorikk og skremselspropaganda fra SV om skolepolitikken

Åpnet i fjor: Med 19 elever åpnet Grønfjelldal Montessoriskole i fjor, som den første private skolen i Rana. Her står rektor Susanne Bjørkmo (t.h.) med alle elevene som startet opp i fjor. Foto: Arne Forbord

Åpnet i fjor: Med 19 elever åpnet Grønfjelldal Montessoriskole i fjor, som den første private skolen i Rana. Her står rektor Susanne Bjørkmo (t.h.) med alle elevene som startet opp i fjor. Foto: Arne Forbord

Artikkelen er over 4 år gammel

Rana Venstre: Hvis foreldrene i Dalsgrenda vil etablere en privatskole for å slippe å ha nedleggelsesspøkelset hengende over seg år etter år, så mener vi de skal få lov til det.

DEL

LeserbrevSV beskylder i et leserinnlegg posisjonen i Rana for å være skyld i at 46 lærere mister jobben. Samtidig sier SV at man må endre skolestrukturen og legge ned enkelte skoler. De skolene som legges ned vil de ikke erstatte med Montessori-skoler og de vil ikke redusere antall ansatte.

Bakgrunnen for dette er en vedtatt økonomiplan fram til 2018 hvor den totale reduksjonen er 27 mill. Dette er man nødt til fordi Rana kommune har et for høyt driftsnivå på skolebudsjettet sammenlignet med andre kommuner. Hvordan i alle dager har SV tenkt å få til denne reduksjonen? Jeg vil påpeke at utgifter til drift av skolebygg ligger under budsjettet til teknisk etat, så hvordan skal da SV spare 27 millioner de neste 3 årene? Er det eiendomsskatten som skal smøre kommuneøkonomien slik at dere slipper å ta stilling til realitetene og innse at vi har et for høyt driftsnivå? Er dette ansvarlig politikk?

Innlegget til SV inneholder også flere feilaktige påstander. De sier at den offentlige skolen tappes for penger ved opprettelse av Montessoriskoler. Dette stemmer ikke. Forskjellen er at staten betaler privatskolene istedenfor at kommunen betaler for en offentlig skole. Skole-Rana får faktisk flere skolepenger siden staten overfører mer penger per elev i privatskoler enn i offentlige skoler.

Videre sier de at 46 lærere forsvinner, dette er også feil. Tallene har SV hentet fra budsjettvedtaket til posisjonen før jul (-36 årsverk) pluss vedtakene om Montessoriskoler i siste kommunestyremøte (ca. 10). Det SV samtidig ikke sier er at stillingene tilknyttet Montessoriskolene ikke forsvinner, de blir bare finansiert av staten istedenfor kommunen. Vi beholder altså de ca. 10 lærerstillingene i kommunen og får skatteinntekter for disse.

Agenda Kaupang sin rapport om skolestrukturen sier hva Rana kommune må gjøre for å redusere forbruket med 27 mill. Her står det blant annet:

«Av de totale ressurser innenfor grunnskoleundervisning som inngår i skolenes ansvarsområde, er ca. 90 % lønn til pedagoger, assistenter og pedagogisk/administrativ ledelse.»

SV skriver «Det er to vesentlige kostnader for skolen: lærere og bygningsmasse. Dersom vi ikke reduserer kostnadene på bygningsmassen, dvs. endrer strukturen – da blir resultatet at lærerårsverk må fjernes.» Dette er beviselig feil da ca. 90% av budsjettet er lønn. Som jeg også har påpekt tidligere ligger utgifter til drift og vedlikehold av bygg under budsjettet til teknisk etat og ikke i skolebudsjettet. Jeg spør igjen, hvordan skal SV redusere forbruket med 27 mill de neste 3 årene?

Hvis foreldrene i Dalsgrenda vil etablere en privatskole for å slippe å ha nedleggelsesspøkelset hengende over seg år etter år, så mener vi de skal få lov til det

Venstre setter folk foran systemene. Det vil si at det er barna i Rana vi bryr oss om, ikke om de går på en offentlig eller privat skole. Hvis foreldrene i Dalsgrenda vil etablere en privatskole for å slippe å ha nedleggelsesspøkelset hengende over seg år etter år, så mener vi de skal få lov til det. En slik skole tapper ikke Rana kommune for penger, den sparer kommunen for penger og gjør Rana til en mer mangfoldig kommune å bo i! Jeg vil også anbefale at interesserte velgere leser rapporten om fremtidig skolestruktur og ikke lar seg skremme av SV sin propaganda.

Biografi for Mats Hansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags