– Dette er en kjempemotivasjon til å stå på hardt de siste dagene før valget

Årets valg kan bli spennende for Marius Jøsevold og Sv. (Foto: Helge Grønmo)

Årets valg kan bli spennende for Marius Jøsevold og Sv. (Foto: Helge Grønmo)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Kun et fåtall stemmer avgjør.

DEL

Selv om det går mot få endringer i posisjonen i fylkestinget, kan noen hundre stemmer avgjøre partiene imellom.

Dagens meningsmåling fra InFact følger den nasjonale trenden med at småpartiene vinner velgere, mens de større taper. Men fortsatt kan et par hundre stemmer avgjøre om noen mister et mandat – eller ikke.

Sosialistisk venstreparti øker fra 4,6 til 5,6 prosent i siste måling. Dermed går det mot at partiet får tre mandater på fylkestinget. Men, ifølge bergingene tåler bare partiet å miste 69 velgere for at mandatet skal ryke.

– Dette er en kjempemotivasjon til å stå på hardt de siste dagene før valget, for SVs del er det stor forskjell på tre og to mandater, sier Marius Meisfjord Jøsevold, førstekandidat for Nordland SV.

For SVs del er det stor forskjell på tre og to mandater

Marius Meisfjord Jøsevold, 1. kandidat for SV

SV støtter gjerne sittende posisjon i fylkesrådet, men skulle dette bli valgresultatet, kommer partiet til å be om en plass i fylkesrådet.

– Vi ønsker å flytte politikken i fylket mot venstre. Og vi er på god vei. Om dette blir resultatet ønsker vi å være en del av styret i fylket.

Senterpartiet opp

Også Senterpartiet ser ut til å gjøre et godt valg. Siden forrige måling har partiet gått opp fra 8 til 10,1 prosent og står på fem mandater.

– Vi er glade for at det kan se ut til å gå vår vei. Vi har hatt en god dreis på valgkampen, og det er tydelig at folk også ser at Senterpartiet er mer enn et parti for distriktene. Både by og bygd tjener på god distriktspolitikk, sier andrekandidat Siv Mossleth til Avisa Nordland.

Gått ned

Arbeiderpartiet har gått ned fra 37,9 til 34,3 prosent i siste måling.

– Vi skulle gjerne hatt bedre tall, men meningsmålingen viser at hver tredje nordlending stemmer på Arbeiderpartiet. Det er noe vi er svært ydmyke overfor, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

25 av 45 mandater

Ap sammen med SV, Sp og KrF kommer ut med 25 av 45 kandidater i den siste meningsmålingen.

– Jeg opplever at vi har en konstellasjon som jobber godt i lag og er opptatt av at den skal vare. Stadige skifter er ikke heldig. Vi ser store utfordringer i sysselsetting og næringspolitikk nå og trenger en konstellasjon som jobber for vekst og utvikling i hele fylket, sier han.

Spennende

Miljøpartiet De Grønne ligger an til å komme inn med to kandidater, men Norvoll har ikke gjort regning med dem i samarbeidet.

–Det er spennende med nye partier, og intuitivt vil jeg tro at Miljøpartiet ikke ligger så langt ifra de holdningene vi har. Men vi har bare én plan, og den omfatter de fire partiene. Samtidig er jeg opptatt av å ha en dialog med alle partiene.

Selv om venstresida ligger godt an, er han ikke trygg på seieren.

– Det skal man ikke være. Det å være politisk ombud er en tillit, ikke en rettighet.

Målsetting: Leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran har stor tro på at de skal nå sine målsettinger. Foto: Arne Forbord

Målsetting: Leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran har stor tro på at de skal nå sine målsettinger. Foto: Arne Forbord

Tror de skal nå målsettingene

Leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran tar de siste meningsmålingene med ei klype salt.

Partiets 3.-kandidat på fylkesvalgslista sier at det kommer mange meningsmålinger, og at det er store variasjoner fra måling til måling.

– Det gjør at jeg velger å ta alle målinger med ei klype salt. De partiene som utgjør flertallet i fylkestinget i dag ser imidlertid ut til å ha et solid flertall på alle målingene, sier han.

Det er viktig med et sterkt Ap, for en aktiv næringspolitikk, industripolitikk, og det å ta hele Nordland i bruk

Bjørnar Skjæran, 3. kandidat Arbeiderpartiet

Meningsmålingene som er utført av InFact for Amedia-avisene og NRK Nordland viser en svekkelse av Ap, fra 37,9 prosent i august til 34,2 prosent.

– Det gjør at den mobiliseringen vi gjør nå blir viktig. Vi står på for fullt, sier Skjæran.

– Det er viktig med et sterkt Ap, for en aktiv næringspolitikk, industripolitikk, og det å ta hele Nordland i bruk.

Men et enkelt svar på hvorfor de opplever en nedgang har han derimot ikke.

–Det er vanskelig med ett klart svar. Denne målingen gjør jo at valgdagen blir ekstra spennende, sier han.

Den siste tiden har det vært uklarheter rundt Aps synspunkter i flyplassaken.

– Rana Høyre har reist det som en valgkampsak. Jeg synes det er leit med den debatten. Vi har hatt en tydelig politikk gjennom mange år, og har det fremdeles. Det eneste nye som har kommet fram nå, er at regjeringen har skjøvet fram beslutningen til 2017. Vi har vært veldig tydelig på at konsekvensene skal være skikkelig utredet, før vi går inn i en diskusjon om eventuell nedleggelse av flyplasser. Det er også regjeringen enig i.

Viktig: Kai Henriksen tror de siste dagene vil bli uhyre viktige.Foto: Øyvind Bratt

Viktig: Kai Henriksen tror de siste dagene vil bli uhyre viktige.Foto: Øyvind Bratt

Mellompartiene kan bli avgjørende

Leder i Nordland Høyre Kai Henriksen mener innspurten i fylkesvalget vil bli spennende.

– Jeg ser at Høyre ikke er langt unna Arbeiderpartiet, mellompartiene vil være helt avgjørende. Så får vi se etter valget hvordan posisjonene fordeles.

De nyeste meningsmålingene utført av InFact viser at høyre har gått ned fra 20,3 ved forrige måling i august til 18,6 prosent.

– Dette valget blir en thriller, også på fylket, sier partiets 1.-kandidat Kai Henriksen.

Jeg ser at Høyre ikke er langt unna Arbeiderpartiet, mellompartiene vil være helt avgjørende

Kai Henriksen, 1. kandidat Høyre

Undersøkelsen viser også at Høyre står sterkere ved fylkesvalget enn ved kommunevalget i Henriksens hjemkommune Rana. Henriksen synes det er positivt med personlig tillit blant velgerne, og tror fylkestingsvalget er like viktig for velgerne som kommunevalget.

– Selv om kommunevalget er det som er mest i fokus i valgkampen fordi den handler om nære og lokale saker, så er fylket så lenge det består, en veldig viktig arena, sier Henriksen.

– De siste dagene av valget blir uhyre viktig.

Artikkeltags