Nå er det bare dager til kommune - og fylkestingsvalget. Bompengekrangel og dårlig inneklima i regjeringen er i riksmedia byttet ut med usmakelige, desperate utspill fra Frp om mennesker på flukt. Det siste er som det bruker å være. Men det er ikke dette neste ukes valg handler om.  Valget om hvem som skal styre i Rana de neste fire årene handler om oppvekstsvilkår og klima, heltidsstillinger og tilrettelegging for nye arbeidsplasser. Det handler om trygghetsalarm og nytt sykehjem. Vi sier nei til privatisering og ja til et sterkt felleskap. Vi må faktisk legge til rette for at folk heldigvis lever stadig lenger.

Vi vet at vi de neste ti årene trenger omlag 100 nye sykehjemsplasser. Rana Ap går til valg på en trinnvis utbygging av nytt sykehjem og bedre tilrettelegging for å bo hjemme. Vi vil ha hele, faste stillinger for ansatte. Det er ikke uten grunn. I løpet av de neste ti årene vil vi oppleve en stor økning av aldersgruppene over 67 år. At vi lever lengre er gledelig, men det utfordrer oss også som kommune. Vi vet at det vil stille store krav til utvikling av tjenestetilbudet. De neste fire årene må derfor handle om hvordan vi skal møte disse utfordringene.  

For oss i Rana Ap er det helt avgjørende at vi i perioden som kommer påbegynner utbyggingen av nye sykehjemsplasser. Vi vil ikke ha en hverdag der eldre folk må bo på dobbeltrom, eller finne andre dårlige løsninger, for de som har stått på gjennom livet og nå trenger et sterkt fellesskap.

Vi har nettopp signert en avtale med Fagforbundet, der vi blant annet lover å satse på hele, faste stillinger. Det handler om flere ting. Ikke minst er det grunnleggende urettferdig at så mange kvinner i offentlig sektor tilbys bare små stillinger etter endt utdanning. Ofte må de jakte vakter og jobbe helg etter helg for å få økonomien til å gå opp. Før stod man med lua i hånda. Nå venter man med mobilen klar. Det er ikke akkurat et sjakktrekk for rekruttering til yrker som sliter med å få nok kompetanse. Dette er et spørsmål om likestilling, noe som alltid har vært viktig for Ap. Klarer man å få skiftarbeid med heltidsstillinger i industrien går det i helse- og omsorgssektoren også.   

Men heltid er også viktig for kvalitet og gode tjenester. Det at brukere får færre folk å forholde seg til, og at de ansatte får en sterkere tilknytning til arbeidsplassen, gir et bedre og mer helhetlig tilbud rundt den enkelte. Det gjør det enklere å få kontinuitet og er en kvalitetsheving i seg selv. I Rana vil vi derfor gjøre et løft for heltid de neste årene.

Nye tider, nye krav og nye muligheter gjør det også mulig å legge til rette for kunnskapsutvikling og innovasjon i omsorgstjenestene. Når det fra høyresiden tas til orde for at det nettopp er private selskap som sikrer mangfold, er vårt svar at internasjonal storkapital ikke har noe mangfold til bunnlinja si å hente hos oss. Stykker man opp Ranas eldreomsorg kan man riktignok få mangfold i logoer men ikke tilrettelagte tilbud. Vi vil skreddersy omsorgen for brukerne, ikke private leverandører.

Rana har gode forutsetninger for å bli en ledende kommune på velferdsteknologi. Ap går til valg på at alle eldre som trenger det skal få trygghetsalarm. Gratis. Vi vil bruke de muligheter som ligger i ny teknologi for å la eldre som vil det, bo hjemme lenge så lenge de kan. Vi vil bruke teknologien til å gi bedre tjenester til flere.

Vi har alle ulike forutsetninger gjennom livet, og for oss i Arbeiderpartiet er det avgjørende at en god alderdom ikke skal avhenge av den enkeltes lommebok. Høyresiden vil ha billigst mulig omsorg (derfor anbud), og viser en manglende vilje til å investere fellesskapets penger i nettopp fellesskapets muligheter. Høyreregjeringen sier i Granavolden-erklæringen at de vil endre omsorgen «etter modell fra Sverige». En slik modell er en rød løper for de store kommersielle omsorgsselskapene, og har gitt kaos i omsorgen i flere kommuner i Sverige. De ansatte taper på det, med dårligere lønns- og arbeidsvilkår. De eldre taper på det, med rotete tilbud og dårlige pakkeløsninger. I Sverige styrer store velferdskonsern mye av en stadig mer privatisert velferd. Vi vil ikke dit. Kommunen er det fremste forsvarsverket mot en slik modell, forutsatt at vi holder fast ved den kommunale omsorgen. Det er vi i Rana Arbeiderparti garantister for. For oss er eldreomsorg mennesker, ikke marked.  

Elin Dahlseng Eide, Varaordførerkandidat Ap

Gerd Jacobsen, 4. kandidat AP