Vallagården har vært ubebodd siden 2012, men er så historisk viktig at den må vernes

Artikkelen er over 2 år gammel

Vallagården har høy lokal og regional verneverdi og bør bevaringsreguleres. Det er fullt mulig å reparere setnings-skadene i gården, mener Nordland fylkeskommune.