Gå til sidens hovedinnhold

Vant stipend for å ha skapt et positivt miljø på Rana ungdomsskole

Rana kommunes har nylig tildelt elevrådstipend til et elevråd som gjennom skoleåret har bidratt i betydelig grad til å skape et positivt miljø på skolen.

- I år ble vinneren av stipendet elevrådet for 10. klassetrinn ved Rana ungdomsskole, opplyser kommunen på sin hjemmeside.

I vurderingen av hvem som skal vinne stipendet, legges det særlig vekt på tiltak og aktivitet som bidrar til trivsel, inkludering og antimobbearbeid. Skoler og elevråd foreslår kandidater til prisen og kandidatene vurderes av en jury bestående av medlemmer fra Oppvekst- og kulturutvalget og representanter fra ungdomsrådet.

Stipendet klassen har vunnet er på 10 000 kroner.

- I år kom det inn fire gode søknader som alle beskriver en hel rekke av de tiltakene og arrangementer som elevrådene bidrar med for å skape et inkluderende skolemiljø.

Kommentarer til denne saken