Gå til sidens hovedinnhold

Vår viktigste oppgave er å legge til rette slik at ungdommer får utdanning og kompetanse

KRONIKK

Det er bare litt over en uke til skolestart. Forventningsfulle ungdommer begynner på - eller fortsetter - sin videregående utdanning. Over 8000 elever tas imot av dyktige lærere, elev- og lærlingetjeneste, administrasjon, renholdere og annet personale ved 16 videregående skoler. I år ser det ut til at vi går til et ganske så normalt skoleår. Endelig kan vi treffe andre. Endelig kan elevene treffe hverandre som før. Vi kommer tilbake til en hverdag med sosiale møtepunkter, kaffe i kantina, fliring og lunsj sammen med andre, trening og kulturarrangement.

Kanskje er forventningene ekstra store i år? I møter med elever, folk som arbeider i skolen, med lærlingeråd og ungdomsråd har vi fått mange viktige råd og innspill før oppstart. De største ekspertene på skolehverdagen er jo de som tilbringer tiden sin der. For meg er det viktig å være lyttende til gode råd. I slike møter får jeg mange, og det er viktig at ungdommen selv er med og påvirker.

Det er ikke lengre siden enn at besteforeldre, og iblant foreldre, til mange av dagens skoleelever ikke fikk mer enn den aller mest grunnleggende skolegang på grunn av familiens økonomi. Årets valgkamp handler mye om de økte forskjellene i samfunnet. Arbeidet for større likhet, og mindre forskjeller, mellom folk er en av grunnpilarene i arbeiderbevegelsen. Derfor har lik rett til utdanning vært en av de viktigste sakene for Arbeiderpartiet opp gjennom årene. Det var en av hovedsakene i kampen for å bryte ned klasseskillet mellom folk. Noen var privilegert med arv, kapital og sosial status – andre hadde bare nåla i veggen. Bak framveksten av det som ble et utdanningssamfunn var det tro på endring, visjoner og en ekte entusiasme.

Nå har vi ei utvikling i samfunnet som krever mer av oss, på en annen måte enn før. Flere jobber krever høyere kompetanse. Vi vet at norske fagarbeidere er sentrale for den produktiviteten vi har og dermed vår evne til å konkurrere med andre land. Vår viktigste oppgave er å legge til rette slik at ungdommer får utdanning og kompetanse som ruster dem for framtidas studie- og arbeidsliv. Tilgangen til skoleplasser er like viktig uansett hvor man bor i vårt langstrakte fylke. Det er ikke mulig å ha alle program tilgjengelig overalt, så mange bor på hybel, men over ni av ti får førsteønsket sitt oppfylt. Ei god utdanning er noe av det viktigste vi kan gi ungdommen.

I år søkte seks av ti seg til yrkesfag i Nordland. Det er bra, og nå gjelder det at alle får læreplass. Det er ikke godt nok, slik regjeringen har tatt til orde for, å tilby yrkesfagopplæring i klasserommet for de som ikke får læreplass.

Det er mangelen på læreplass som er problemet, ikke eleven som står uten. Gode fagarbeidere blir gode av å trene på yrket sitt i arbeidslivet, ikke av å høre om det på skolen. Derfor er læreplassgarantien så viktig! Vi var først ute med en slik garanti i Nordland. Den virker og nå går Ap inn for en nasjonal læreplassgaranti. Det er jeg glad for. Her i Nordland er en av de store utfordringene vi står overfor de neste årene at elevtallet går stadig nedover. Tenk for et paradoks; samtidig som det blir færre ungdommer er det stor etterspørsel fra nærings- og arbeidslivet etter kompetanse,

Bare de syv siste årene har det blitt 1500 færre elever i Nordland. Det tilsvarer mer enn hele Polarsirkelen videregående skole! I tillegg er det en kjempeutfordring at Nordland ikke bare eksporterer fisk, metaller og andre industriprodukter. Vi «eksporterer» dessverre mange ungdommer ut av fylket. Mange for å ta utdanning, men altfor mange kommer ikke tilbake. Nedgang i elevtall og fraflytting har gitt utfordringer med å opprettholde alle skoletilbud. Likevel gir satsinger i fylket, fra nord til sør, grunn for optimisme.

Nye og spennende arbeidsplasser som er viktige for ei grønn omstilling kommer nå til Nordland. For ungdommer er jobbinnholdet viktig. Å få arbeide med klimaløsninger er attraktivt, og her i Nordland er vi i front. Her på Helgeland er arbeidene i gang med Norges første giga-battericellefabrikker i Rana, og avansert teknologi som skal fange og omdanne CO2 til karbonnanofiber er på trappene i Mosjøen.

I Glomfjord arbeides det med både hydrogen- og solcelleindustri. Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller planlegges i Narvik. Bodø har lenge vært en motor for Nordland og Nord-Norge.

Flere steder arbeides det med ulike nye, grønne industriarbeidsplasser. Nye jobber, med et klart grønt perspektiv kommer til å være attraktivt for ungdommer også utenfor landsdelen. I denne sammenhengen er det viktig at vi i fylkeskommunen klarer å tilby relevante utdanninger. Økt internasjonalisering, med tilflytting av kompetanse fra andre deler av verden, vil aktualisere spørsmålet om internasjonale linjer – slik vi ser det i andre fylker.

Nordlandsmodellen fokuserer på kvalitet og nærvær, elevens ønske og næringslivets behov, samt tilgang til læreplasser. I fylket vårt har vi har tradisjon for tett samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Dette vil bli enda viktigere fremover. Andelen som gjennomfører videregående skole i Nordland øker og er snart på landsgjennomsnittet – men vi skal videre. De faglige resultatene blir stadig bedre, og vi er av de flinkeste fylkene til å gi læreplass for de som trenger det. For noen år tilbake var det bare om lag to av tre elever som fullførte på normert tid. I Nordland har vi nå i åtte år på rad hatt bedring. Fortsetter trenden, vil vi snart nå delmålet at 80 % fullfører, og at bare hver tiende slutter før de er ferdige. På sikt er målet er at alle skal fullføre.

I Nordland setter vi kursen. Nordlandsmodellen og læreplassgarantien blir ganske sikkert nasjonal politikk. Ikke bare øker andelen som gjennomfører. Snittkarakterene øker. Nordlandsmodellen virker. Politikk virker. Derfor vil vi fortsette å jobbe for retten, ikke bare til en utdanningsplass, men til en ferdig utdanning fra videregående skole der alle gjennomfører. Det skal vi klare.

God helg!

Elin Eide (Ap),
Fylkesråd for utdanning og kompetanse

Kommentarer til denne saken