I går kjørte vi en snartur til hytta i Kilboghavn. Da vi på utovertur passerte tunellen på formiddagen, fungerte lysene som de skulle. Det foregikk arbeid både på nedsiden av veien og i tunellinnløpet. På returen kom vi til trafikklyset ved omegastasjonen kl 14:18 som første bil. Lyset var rødt og siden vi hadde lest at det kan være ventetid på 20 minutter, ventet vi tålmodig. Tida gikk og rekka med biler bak ble lengre og lengre. Det kom et par biler andre veien (ikke samtidig), mens vi ikke fikk grønt. Hvert ca femte minutt, ble lysene blinkende gul i et par sekunder før det ble rødt igjen.

Vi valgte å forholde oss rolig og etter en halv time prøvde vi å ringe 175 uten å lykkes. Da var det ca 15 biler bak. Noen valgte nå å bryte ut av køen og kjørte på rødt. Jeg stoppet en av dem for å spørre om de visste noe mer, noe de ikke gjorde. De andre, bortsett fra en valgte å følge etter. Etter 40 minutter, valgte vi å kjøre fram for å se siden det ikke er mulig å se hva som forgår ved tunellinnløpet fra der vi stod ved lyssignalet. Alle bilene var borte og det var ingen aktivitet å se i arbeidsområdet. Vi valgte da å kjøre videre og orienterte han som stod på andre siden om at lysene var i ustand. Vi kunne da ha gitt f... og kjørt hjem, men etter å ha diskutert det, la min samboer ut et innlegg på «spør om ka du vil i Mo i Rana» for å høre om noen visste hvor vi kunne varsle.

På turen videre fikk vi en dårlig følelse for ikke å ha fått varslet. Med en økende ettermiddagstrafikk, ville det kunne blitt det totale kaos i arbeidsområdet. Der er det ikke plass til to biler i bredden, og med en anleggsmaskin i den bratte ura ovenfor, ser det mildt sagt skummelt ut. Dette i tillegg til usikkerheten om sprengningsstatus, gjorde at jeg der og da, i mangel av et riktigere alternativ, valgte å ringe 112. Vedkommende der skulle ringe veitrafikksentralen.

Siden det skal jobbes her et år framover, er mitt råd til entreprenøren å få til et bedre lysanlegg som varsler dem automatisk ved feil. Et skilt ved trafikklysene med telefonnummer man kan ringe ved feil, hadde også hjulpet. Som det er nå, viskes respekten for lysene ut, med de fatale konsekvensene det kan få. I etterkant skjønner jeg også at det sikkert skiltes når det skal sprenges, forhåpentligvis også med manuell dirigering.

Vil til slutt takke for gode råd, tips og kjeft på fb. Angående våre egne feil i anledningen, får jeg si som en kjent idrettsmannen de siste dagene: vi tar den straffen vi får. Forhåpentligvis får entreprenøren til et system vi kan leve med det året de skal holde på. Da var feilene vi gjorde verdt det.

Torstein Pedersen, Trafikant, Mo i Rana