Varslingssakene – som ikke fikk medhold i noe punkt – har til nå kostet Helgelandssykehuset over tre millioner kroner. Nå tas det tak i disse igjen