Gå til sidens hovedinnhold

Ved en eventuell reduksjon eller nedleggelse rundt om i fylket så undergraves flere av våre muligheter for fremtiden

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det produseres for lite Elektrofagfolk i Nordland

I forbindelse med de endringene som vurderes i forhold til den yrkesrelaterte utdanningen i Nordland har EL og IT forbundet følgende tilbakemeldinger:

Partene i arbeidslivet som er de som står bak fagutdanningen via treparts samarbeidet, har ikke i tilstrekkelig grad vært involvert i eller fått uttale seg om de foreslåtte endringene i utdanningsstrukturen i de forskjellige fagområdene i Nordland. Dette betyr at de som står for opplæringen, gjennomfører fagprøvene og de som har behov for fremtidige lærlinger ikke har fått signalisere hva bransjen har av behov for av fagfolk i fremtiden.

Ved en eventuell reduksjon eller nedleggelse av VG1 rundt om i fylket så undergraves flere av våre muligheter for fremtiden. Det betyr at kontinuiteten i utdanning av elever blir svekket i store deler av fylket, mest sannsynlig i uoverskuelig fremtid. Dette vil bety at mulighetene for kommende elever til å ta en utdannelse innenfor elektrofagene blir dårligere.

Et eksempel: Elevtallsutviklingen for 16-åringer for perioden 2020 til 2029 er positiv for Ytre Helgeland. Det vil etter vårt syn være fullstendig galt å legge ned elektrofagene i et område som har stort behov for mer utdanning i årene som kommer.

Elektrobedriftene i Nordland vil få en betydelig svekkelse i rekrutteringen av lærlinger.

Ved nedbygging av fagkompetanse ved videregående skoler i Nordland, vil det bli utfordrende å rekruttere lærere til elektrofaget i ettertid.

Det er mange veivalg etter VG1 som vil bli berørt. Blant annet utdanning innenfor Energimontører, Automasjonsfaget, Ekom faget, skipselektriker. Dersom skoletilbudet blir redusert vil det stoppe en rekruttering innenfor disse yrkesgruppene mange steder.

Når det gjelder læreplasser, så er opplæringsbedriftene generelt positiv til å ta inn læringer fra videregående skole innenfor elektrofaget. Dette innebærer at elevene vil være sikret en fullverdig opplæring etter fullført skolegang.

Elektroinstallatørbedriftene er avhengig av å rekruttere ungdom med lokal tilhørighet som erfaringsmessig blir boende og arbeidende i våre bedrifter. Ungdom fra andre kanter av landet har en tendens til å forlate oss til fordel for eget hjemsted når fagbrev er tatt. Denne tendensen gjelder for hele landet. Vi ønsker å rekruttere folk fra vårt distrikt som utdannes lokalt.

Vedtatt på EL og IT forbundet Nordlands representantskap 3. november 2019.

EL og IT forbundet Nordland,
Ulf Iversen, distriktssekretær

Kommentarer til denne saken