Fornuften har seiret og fagfolkene er blitt hørt. Omsider.

Styret i Helse Nord har bestemt at tarmkreftkirurgen skal tilbakeføres til Helgelandssykehuset og til sykehuset i Mo i Rana. Og den skal tilbakeføres på permanent basis. Hybridløsninga som lå i innstillinga fra Helse Nord-direktør Cecilie Daae, om at disse operasjonene etter hvert skulle bli utført i Sandnessjøen, er parkert. Den hinsides ideen om at sykehuset i Sandnessjøen, som beviselig ikke har en tilstrekkelig robusthet, etter årevis med bråk skulle bli belønnet med å få tarmkreftkirurgien på bekostning av sykehuset i Mo i Rana, er slått til jorden. Den må aldri gjenoppstå.

Men ideen levde i beste velgående helt fram til styremøtet. Det til tross for at Helse Nord hadde fått klare anbefalinger, også fra de eksterne ekspertene de selv hentet inn, om ikke å legge denne funksjonen til Sandnessjøen.

Faglige anbefalinger har gang på gang blitt tilsidesatt av styret i Helse Nord. At styret denne gangen skulle ende opp med ikke å ta hensyn til administrerende direktørs innstilling om å ei totrinns tilbakeføring til Sandnessjøen, kom derfor noe overraskende.

Det var nok mange som fryktet at pasientsikkerheten enda en gang skulle bli tilsidesatt på bekostning av politikk. Når det ikke skjedde, er det grunn til å tro at Helse Nord-styret har fått klare signaler, for ikke si en klar beskjed, fra helseminister Ingvild Kjerkol (A) om hva hun mener. Statsråden legger til grunn at vedtakene som fattes av styret i Helse Nord skal støtte opp om Helse Nords ansvar om å gi befolkninga på Helgeland trygge og gode spesialisthelsetjenester på kort og lang sikt.

Holdningsendringa vi var vitne til på Helse Nord-styremøtet onsdag morgen fra styreleder Renate Larsen og administrerende direktør Cecilie Daae, har vi nemlig ingen tro på har oppstått av seg selv og på den korte tida fra forrige møte i mars. Plutselig har de en påtakelig vilje til å bry seg om, og ta på alvor, det også tidligere fagrapporter konkluderer med. Det er bra.

Vedtaket om å tilbakeføre og beholde tarmkreftkirurgien på Helgelandssykehuset Mo i Rana, er ryddig og bygger på et saklig og faglig grunnlag. At det skulle vært fattet for lenge siden, får så være.

Vedtaket er på ingen måte et svik mot Helgelands befolkning, slik Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) får seg til å hevde overfor NRK Nordland.

Vedtaket sørger for muligheter til rekruttering. Vedtaket sørger for å kunne utvikle et godt fagmiljø. Vedtaket sørger for trygghet og pasientsikkerhet. Og vedtaket bør berede grunnen for ro og samarbeid. Og for at Helgelandssykehuset etter hvert faktisk kan bli Norges beste lokalsykehus.

Marit Ulriksen

Sjefredaktør i Rana Blad