Regjeringen har ikke foreslått å skattlegge de delene av laksenæringen der det nå varsles permitteringer, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Mandag ble det kjent at flere hundre ansatte i Salmar kan bli permittert fra årsskiftet. Det følger i kjølvannet av permitteringsvarsel hos Lerøy og Romsdal Processing. Selskapene oppgir at det er den varslede grunnrenteskatten på oppdrettsfisk som er årsaken.

Men Vedum stiller seg spørrende til utspillet.

– Det er viktig å få fram at regjeringen ikke har foreslått grunnrenteskatt på den delen av næringen som det nå varsles permitteringer i. Det er ikke foreslått grunnrenteskatt på foredling, sier han til NTB.

– Vil bli innført

Finansministeren viker ikke når det gjelder den såkalte lakseskatten. Det er viktig å få det innført slik at havbruksselskapene bidrar med mer av store overskudd tilbake til kystkommuner og fellesskapet, mener han. Likevel åpner han for at det kan komme enkelte endringer.

– Hovedelementene ligger fast. Vi skal skjerme de små aktørene, og lokalsamfunnene og kommunene skal sitte igjen med minst halvparten. Når det gjelder innretningen, som for eksempel bunnfradraget, hvor det skal ligge, vil vi selvfølgelig lytte til innspillene som kommer i høringen. Det er et mål at dette til syvende og sist blir en riktig beskatning.

Samtidig registrerer han at det er betydelig motstand i næringen.

– De store selskapene har betalt ut milliarder av kroner i utbytte, det er klart at disse aktørene er motstander av et forslag hvor de må dele noen av disse inntektene. Vi mener det er rett. Så er jeg opptatt av å skjerme de små aktørene med et bunnfradrag, sier han.

– Store overskudd

Vedum vil ikke kommentere om motstand kan skyldes uro eller misforståelser til hvordan skatten er innrettet eller andre konsekvenser av forslaget.

– Det er viktig å innføre grunnrenteskatt fordi vi har noen selskaper som har hatt veldig store overskudd, og betalt ut store utbytter. Senest i forrige uke varslet et av selskapene, Mowi, nok et utbytte på 880 millioner kroner bare i tredje kvartal. Jeg mener de da kan bidra litt mer.

Næringen reagerer

Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge mener finansministeren ikke forstår avgjørende sammenhenger i næringslivet når han kommenterer lakseskatten.

– Dessverre utviser finansministeren manglende forståelse for avgjørende sammenhenger i havbruket og kystnæringslivet når han antyder at forslaget om å tredoble skatten på norsk havbruk ikke får konsekvenser for bearbeiding i Norge, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Han sier næringen har vilje og evne til å betale mer skatt, men at lakseskatten rammer hardt.

– Det han har foreslått, er kort fortalt at man skal måtte betale 40 prosent skatt på en inntekt man ikke har. Det går ikke, og det hadde vi håpet at landets finansminister forsto, sier Ystmark.

(©NTB)