Vefsn-politikerne byr opp til sykehusdans. Igjen. Men før noen blir med dem ut på gulvet, bør de stille noen åpenbare kontrollspørsmål til det som gjentatte ganger har vist seg å være en særdeles utro – og egoistisk – kavaler.

Nå trykker toneangivende politikere begjærlig den økonomiske krisa i Helse Nord til sitt bryst, og forlanger at Helse Nord må sette foten ned.

– I lys av krisen i Helse Nord mener vi det er på tide å løfte fram igjen løsninga med ett felles sykehus på Helgeland, sier vefsnordfører Berit Hundåla (Sp).

– Nå er tiden inne for å legge lokalpolitikken til side og ta aktive valg til det beste for Helgeland sin befolkning og landsdelen sin framtid, sier den samme ordføreren.

Med respekt å melde, så lyder dette mer enn hult. For dette kommer altså fra en ordfører og en kommune som har latt det gå sport i nettopp å trekke lokalpolitikk inn i helsefaglige avgjørelser.

Og nå ser formannskapet i Vefsn nok en gang sitt snitt til å komme med sitt syn på framtidig sykehusstruktur på Helgeland. Uten at noen har bedt dem om det.

På oppfordring fra de lokale politiske partiene, har kommunedirektøren lagt fram et forslag til vedtak hvor det blant annet heter at: Kommunestyret i Vefsn mener at ett sykehus er eneste struktur som er bærekraftig og liv laga på Helgeland.

Og dermed er vi i gang igjen. Med den evigvarende sykehuskampen på Helgeland.

Vefsn har siden dag en hatt som plan og kongstanke å tilrane seg sykehusene i Mo i Rana og Sandnessjøen. De klarte det nesten, og nå er de på ballen igjen. På mange baner og i mange kanaler, så her må vi både Mo i Rana og Sandnessjøen være våkne, ellers kan vi lett bli tatt på senga.

– De faglige tilrådningene anbefalte ett sykehus på Helgeland. Denne modellen ville gi best rekruttering og best økonomisk bærekraft, skriver varaordfører Rune Krutå (A) i et leserinnlegg, som i tillegg til i Helgelendingen behendig er videreformidlet og publisert også i Nordnorsk Debatt.

Ja, de faglige tilrådningene var ett sykehus. Men hvor, later til å ha gått fullstendig i glemmeboka.

Det er rimelig drøyt å utelukke hovedkonklusjonen i de faglige tilrådningene.

Men pytt, pytt – det affekterer åpenbart ikke vefsningene.

Alt er tydeligvis tillatt for å få det til å passe inn i deres egen oppfatning av virkeligheta.

Jeg tør minne om at konklusjonen og de faglige tilrådningene fra ressursgruppa, som for øvrig besto av landets fremste eksperter på alle relevante fagområder, var å legge ett sykehus til Mo i Rana. Ikke til Sandnessjøen. Og slett ikke til Mosjøen.

Skal varaordføreren og etter hvert hele kommunestyret i Mosjøen fortsette å trekke fram og lene seg på faglige tilrådninger, bør det stilles som et minimumskrav at de er redelige med tanke på hva ressursgruppa faktisk landet på.

Den landet, ikke bare en, men to ganger, på at Mo i Rana er det rette stedet for ett stort akuttsykehus.

– Dersom du velger en løsning med kun ett sykehus på Mo, vil det være helt katastrofalt for alle på kysten. Dersom du velger en løsning med kun ett sykehus i Sandnessjøen, vil det være katastrofalt for alle på indre Helgeland. Det eneste forsvarlige vil være å plassere det sentralt.

Denne uttalelsen tilhører, ikke overraskende, vefsnordfører Berit Hundåla (Sp).

En trenger ikke være vefsning for å skjønne at hun med «sentralt» i denne sammenheng mener nettopp Vefsn.

Men nei Hundåla, det er faktisk ikke sånn at å plassere ett sykehus i Mo i Rana vil være katastrofalt.

Og nei, det er heller ikke sånn at det eneste forsvarlige vil være ett sykehus i Vefsn. Det finnes ikke hold i å komme med slike påstander.

Det som finnes hold i, er de klokkeklare faglige anbefalingene om å legge ett sykehus nettopp til Mo i Rana.

For å friske opp minnet både til vefsnpolitikere og andre, så er dette det ressursgruppa sa om å legge ett stort akuttsykehus til Mo i Rana:

  • Plasseringen gjør at den største andelen av befolkningen når sykehus innen en time etter en akutt skade/sykdom.
  • Byen framstår som det mest attraktive alternativet når det gjelder muligheten til å rekruttere personell, hovedsakelig som en følge av at Mo i Rana er vesentlig større enn de andre byene.
  • Rana kommune har hatt og forventes fortsatt å ha en positiv befolkningsutvikling
  • Fordelen med en etablering nær det største fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i interimsperioden fram til nytt sykehus står ferdig og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter.

Bare fortsett og rop og skrik om ett sykehus på Helgeland. Gjenta gjerne til det kjedsommelige at de faglige tilrådningene anbefalte ett sykehus på Helgeland.

Jeg må si til vefsnpolitikerne, som jeg alltid har pleid å si til ungene mine: Dere må være forsiktige med hva dere ønsker dere, for det kan faktisk være at dere får det.

Ett stort akuttsykehus på Helgeland. Som av åpenbare grunner blir lagt til Mo i Rana. Og som slett ikke vil være en katastrofe, men faglig anbefalt.