Overskudd i Vefsn kommune: Jeg har akkurat begynt å finne ut av årsakene til overskuddet, og kan så langt forklare 30 av de 60 millionene

Av

Økonomisjefen hadde budsjettert med 6.5 millioner, men kommunen får hele 60 millioner kroner i netto driftsresultat i 2016.

Artikkeltags