Gå til sidens hovedinnhold

Vefsnordføreren ønsker at sykehuset skal trekkes så nært som mulig mot Mosjøen. Hun er ikke snauere enn at hun slår fast at det er utelukket med ei tomt på Alstenøya. Utelukket altså

Rana, og andre nord for det berømte fjellet, inkludert Rana Blad, har gjentatte ganger blitt beskyldt for å ville så splid mellom de 11 kommunene. Det er bare å registrere at dette klarer de helt fint på egen hånd. Og helt som forutsatt og forventet, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Rana-ordfører Geir Waage (A) klarer det Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) ikke klarer: Å si at det skal være et sykehus i Sandnessjøen.

Det er ikke bare ordføreren i Rana som har sagt dette. Det har også kommunestyret i Rana sagt. For lenge siden. Rana har hele tida gått inn for to sykehus: Ett på Mo og ett i Sandnessjøen.

Mens Rana er helt konkret på hvor det bør være sykehus på Helgeland i framtida, har kommunene sør for Korgfjellet surret seg bort i ei merkverdig aksetenking. Og som mange, også det for lenge siden, har advart mot, vil den rørende enigheta mellom de 11 ordførerne bli satt kraftig på prøve, når det for alvor drar seg til med tanke på hva som egentlig menes med «Sandnessjøen og omegn».

Og sannelig kom ikke Talseths ordførerkollega og partifelle Berit Hundåla på banen i helga. Vefsn-ordføreren ønsker at sykehuset skal trekkes så nært som mulig mot Mosjøen.

Hun er ikke snauere enn at hun slår fast at det for Vefsn sin del vil være utelukket med ei tomt på Alstenøya. Utelukket altså.

Og med det utelukker hun i ei håndvending Sandnessjøen, og setter alle kluter inn på «omegn». Hun må gjerne i ei bisetning, i et slags forsøk på fortsatt å være lojal mot akse-kommunene, understreke at det selvsagt er Tovåsen i Leirfjord som er førsteprioriteten.

Dette står ikke til troende, når hun samtidig mener det er for tidlig å definere «Sandnessjøen og omegn» til å innbefatte bare Alstahaug og Leirfjord kommuner. Den som heretter tviler på hva som er Vefsn sine intensjoner i kampen om nytt sykehus, må tro særdeles godt om folk.

Les også

Ønsker sykehustomt så nært Mosjøen som mulig: – Nyland bør tas inn i vurderingen

Alstenøya er for usentralt, mener Vefsn-ordføreren. Da er det fristende å spørre usentralt sammenlignet med hva? Tovåsen? Nyland?

Og det er også fristende å spørre om Alstahaug-ordføreren er enig i at Sandnessjøen er for usentralt i denne sammenhengen?

Vi har merket oss at det stadig er flere og sterkere røster nettopp på den angivelige usentrale Alstenøya som nå stiller spørsmål ved den strategien deres egen ordfører og kommune tviholder på i sykehussaken.

Akse-tenkinga hadde kanskje, fra deres ståsted, noe for seg for ett år siden. Da hadde de fortsatt et håp om at det skulle bygges ett nytt akuttsykehus på Helgeland sør for Korgfjellet. At 11 kommuner fortsatt tviholder på å holde sammen til tross for at premissene nå er helt annerledes, er spesielt. At Alstahaug og kystkommunene fortsatt tenker at å flytte sykehuset fra Sandnessjøen er en god idé, er vanskelig å forstå, men dem om det. Hvor lenge de står sammen, gjenstår å se. Det vil være merkelig om ikke lojaliteten settes på prøve, gjennom soloutspill som det vi så fra Vefsn nå i helga.

Rana, og andre nord for det berømte fjellet, inkludert Rana Blad, har gjentatte ganger blitt beskyldt for å ville så splid mellom de 11 kommunene. Det er bare å registrere at dette vil de klare helt fint på egen hånd. Og helt som forutsatt og forventet.

Marit Ulriksen, sjefredaktør i Rana Blad

Kommentarer til denne saken