Det er Lurøy kommune som på egne sider melder at deler av veifyllingen på Vassveien har rast ut. Dette trolig som en følge av regn og snøsmelting.

Veien er som en følge stengt - uten omkjøringsmuligheter. Det er fortsatt mulig å bruke veien frem til og med Vassveien 8 da første del av veien fortsatt er åpen.

Til Rana Blad uttaler Atle Henriksen, teknisk sjef i Lurøy kommune, at dette medfører at folk blir stengt av.

- Det er vel snakk om to husstander nå som er uten vei, opplyser han fredag kveld.

Lurøy kommune skal ha blitt gjort oppmerksom på problemene fredag ettermiddag.

Det vil bli gjort et forsøk på å finne en avklaring på problemet i løpet av helga, og kommunen vil komme tilbake med informasjon i starten av neste uke.